Velký náhľad 22.12.2016 / Správa NDS

Nový generálny riaditeľ

Národnú diaľničnú spoločnosť povedie Ján Ďurišin.

 
Do čela štátneho podniku ho vymenoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek. Ján Ďurišin je ekonóm a vrcholový manažér, ktorý pôsobil vo viacerých spoločnostiach ako riaditeľ a člen predstavenstva. Uspel v riadnom výberovom konaní.
 
„Pán Ďurišin je víťazom transparentného výberového konania na predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré bolo zverejnené v celoslovenskej tlači. Od nového riaditeľa očakávam, že zdynamizuje výstavbu aj prípravu diaľnic a rýchlostných ciest a jeho rozhodnutia budú predovšetkým efektívne v prospech úspešnej výstavby,“ uviedol minister.
 
Ján Ďurišin má 50 rokov a vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví. V doterajšej kariére zastával manažérske pozície vo viacerých firmách. Naposledy riadil spoločnosť, ktorá sa zaoberá skladovaním ropy a ropných výrobkov.