Velký náhľad 15.12.2016 / Správa NDS

Pripravujeme podanie trestného oznámenia kvôli archeologickým výskumom

Národná diaľničná spoločnosť pripravuje podanie trestného oznámenia kvôli archeologickým výskumom z rokov 2013 až 2014.

 
Trestné oznámenie sa bude týkať archeologických výskumov na štyroch diaľničných úsekoch D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, R2 Pstruša – Kriváň, R2 Zvolen – Pstruša a R2 Ruskovce – Pravotice. Národná diaľničná spoločnosť eviduje na týchto úsekoch nároky na neúmerné navýšenie cien oproti predpokladaným nákladom. „V septembri sme pozastavili finančné plnenie za archeologické výskumy. Všetky nároky na dodatky preverujeme,“ povedal generálny riaditeľ NDS Juraj Valent.

Systémové riešenie na ceste

Archeologický výskum sa zabezpečuje na základe rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového ústavu, ktorý špecifikuje územie výskumu a spôsob práce. Následne zabezpečuje aj kontrolu a záverečnú správu. O situácii sme 14. novembra rokovali s Pamiatkovým úradom SR. Pamiatkový úrad SR preverí skutočný rozsah činností archeologických spoločností, ktoré realizujú archeologický výskum. Pamiatkový úrad postupne preverí všetky výskumy s doposiaľ neodsúhlaseným navýšením cien za archeologický výskum, ktoré boli zdôvodnené zmenenými podmienkami a zväčšeným rozsahom výskumu určeným krajskými pamiatkovými úradmi. Kontroly archeologických denníkov a stavebných denníkov vykonáva aj naša spoločnosť.
 
Národná diaľničná spoločnosť v záujme systémového riešenia problému neúmerného navyšovania súm za archeologické výskumy oslovila listom 26. októbra aj Ministerstvo kultúry SR, ktoré požiadala o pomoc pri riešení tohto problému. V spolupráci s Pamiatkovým úradom SR hľadáme spôsob ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu s archeologickými firmami tak, aby dochádzalo k čo najnižšiemu navyšovaniu súm za archeologické prieskumy. „Pripravili sme systémové riešenie. Národná diaľničná spoločnosť plánuje zamestnať vlastného archeológa, ktorý by na stavbách koordinoval postup prác, zabezpečoval kontrolu požiadaviek krajských pamiatkových úradov a dohliadal na rozsah a spôsob činnosti archeologických agentúr,“ vysvetlil Valent.
 
Dnes archeologické prieskumy zabezpečuje zhotoviteľ diela, teda konzorcium, ktoré stavia konkrétny diaľničný úsek. Domnievame sa, že bez ohľadu na to, či by archeologickú spoločnosť v budúcnosti zabezpečoval zhotoviteľ diela alebo naša spoločnosť, cena a rozsah prác by mali byť vždy identické, keďže ide o rovnaké práce a zadanie.