Bezpečne<br/>v tuneli
Bezpečne
v tuneli
NÁVOD NA PREŽITIE

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén a zároveň zmenšuje vzdialenosti. Kvôli uzavretému priestoru v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať o bezpečnosť. Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. V prípade hroziaceho rizika pomôžu návody a rady pre bezpečné dorazenie do cieľa.

Symboly a zariadenia, ktoré zachraňujú život

Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zážitky v tuneli

Kreslený denník Sláva odkrýva dôsledky bezohľadnosti súčasného motoristického sveta a ponúka sondu do správania sa jedného obyčajného vodiča. S rozprávačskou precíznosťou, dokreslenou svojimi výtvarnými kreáciami, vám podá svoj návod na prežitie v tuneli. Odkryje svoje emócie a strach, aby vám pomohol dopátrať sa k jednoduchému a správnemu postoju v zložitej situácii.
 
 

nižšie na stiahnutie

 

Starostlivosť o tunel

Tunel žije svojim životom, ku ktorému nevyhnutne potrebuje bezproblémové fungovanie a správnu starostlivosť. Zvýšená pozornosť o bezpečnosť v tuneli sa nevyhnutne podpisuje aj na nutnosti vyššej starostlivosti a údržby. Pravidelne vykonávame uzávierky tunelov, počas ktorých sú vykonávané kompletné čistenia priestorov tunelov a zariadení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnosť cestnej premávky http://www.becep.sk Tunely v Čechách a na Slovensku http://www.itunnels.com