ilustračný obrázok STAVBA

Čerpanie fondov EÚ

Zoznam stavieb diaľnic a rýchlostných ciest spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie.

Spôsoby financovania s podporou Európskej únie

Kohézny fond
Finančný nástroj Európskej únie podporujúci investične náročné projekty dopravy a životného prostredia. Cieľom fondu je spolufinancovaním projektov znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie.
 
Štrukturálny fond (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Podporný nástroj Európskej únie, ktorým spolufinancuje programy regionálneho rozvoja. Fond je  určený na znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov regiónov.
 
TEN-T program
Finančné prostriedky Európskej únie podporujúce spúšťanie projektov, ktoré prispievajú k vytvoreniu transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.
 
 
Finančná pomoc z fondov Európskej únie v sektore dopravy sa čerpá na základe schváleného programového dokumentu Slovenskej republiky na dané obdobie.

 

Operačný program Základná infraštruktúra 2004 – 2006

Kohézny fond
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
D1
Mengusovce – Jánovce
výstavba
140 910 025,10 €
 
 
Štrukturálny fond
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
R1
Rudno nad Hronom – Žarnovica
výstavba
47 774 362,20 €
R2
Ožďany, obchvat
výstavba
35 579 867,50 €
R2
Figa, obchvat
výstavba
13 071 607,38 €
R4
Svidník, obchvat
výstavba
12 160 083,33 €
 
Projektová príprava úsekov R1,R2,R4
projektová príprava
2 049 062,80 €
 
 
TEN-T program
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
D3
Svrčinovec – Skalité
projektová príprava
3 800 068,00 €
 
 

Operačný program Doprava 2007 – 2013

Kohézny fond
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
D1
Sverepec – Vrtižer
výstavba
223 952 179,20 €
D1
Dubná Skala – Turany
výstavba
66 337 322,10 €
D1
Jánovce – Jablonov
výstavba
156 102 656,25 €
D1
Studenec – Beharovce
výstavba
18 904 934,15 €
D1
Fričovce – Svinia
výstavba
84 812 484,75 €
D3
Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov
výstavba
67 476 288,65 €
R4
Košice – Milhosť
výstavba
42 757 774,35 €
D1
Hubová – Ivachnová
výstavba
60 252 018,60 €
D3
Projektová príprava úsekov D3
projektová príprava
4 640 928,01 €
R3
Horná Štubňa, obchvat
výstavba
7 867 906,60 €
D1
Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
výstavba
135 150 000,00 €
D1
Turany – Hubová
projektová príprava
7 471 705,67 €
D3
Svrčinovec – Skalité
výstavba
147 592 891,72 €
D1
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
výstavba
36 843 741,82 €
D1
privádzač Nová Polhora
výstavba
5 647 639,89 €
D3
Žilina, Strážov – Žilina, Brodno
výstavba
84 436 353,45 €
D1
Zvýšenie bezpečnosti
D1 Prešov – Budimír
práce
10 649 695,06 €
D1
Prešov, západ – Prešov, juh
projektová príprava
5 497 217,36 €
R1
Zvýšenie bezpečnosti
R1 Trnava – Nitra
práce
11 001 699,86 €
R1
Zvýšenie bezpečnosti
R1 Šášovské Podhradie – Zvolen
práce
3 028 084,63 €
D1 D3 R2 R3 R4
D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA
D3 Žilina, Strážov – štátna hranica SK/PL
R2 križovatka D1 – Nováky
R2 Kriváň – Tornaľa
R2 Tornaľa – Včeláre
R2 Včeláre – Košické Olšany
R3 Šahy – Zvolen
R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany
štúdia realizovateľnosti
1 422 592,95 €
D2
Moravský Svätý Ján, zelený most
výstavba
4 802 639,35 €
D1
Križovatka Senec, nultá etapa
výstavba
1 646 779,80 €
D1
Zvýšenie bezpečnosti
D1 Ivachnová – Važec
práce
8 749 965,27 €
D1
Zvýšenie bezpečnosti
D1 Trnava – Lúka
práce
9 480 545,46 €
 
 
Štrukturálny fond
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
R1
Žarnovica – Šášovské Podhradie
výstavba
111 020 233,15 €
R2
Zvolen, východ – Pstruša
projektová príprava
329 318,05 €
R2
Pstruša – Kriváň
projektová príprava
412 122,50 €
R4
Prešov, severný obchvat
projektová príprava
5 402 848,20 €
R2
Žiar nad Hronom, obchvat
výstavba
25 476 649,27 €
R2
Ruskovce – Pravotice
výstavba
85 147 748,32 €
R2
Zvolen, východ – Pstruša
výstavba
102 446 893,00 €
R2
Pstruša – Kriváň
výstavba
131 949 866,48 €
R2
Rožňava – Jablonov nad Turňou
Šaca – Košické Olšany
projektová príprava
667 676,62 €
 
 
TEN-T program
 
 Ťah
Úsek 
 Financované 
 Prostriedky EÚ 
D1
Budimír – Bidovce
projektová príprava
1 905 000,00 €
 
 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

 

Európska komisia – Regionálna politika http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_sk.cfm Operačný program Doprava http://www.mdpt-opd.sk/ TEN-T program http://tentea.ec.europa.eu/en/home/