ilustračný obrázok Diaľničná sieť

Mapa diaľničnej siete

Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu, v akom sa aktuálne nachádza.

 
 

Aktuálna mapa siete diaľnic a rýchlostných ciest http://www.ndsas.sk/ext_dok-mapa_siete/44547c