Diaľničná sieť

História

Súčasný stav siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku je výsledkom vývoja geopoliticko-ekonomických pomerov v Stredovýchodnej Európe.

(1918 - 1939) Česko-Slovenská republika

1935 – prvé úvahy o budovaní diaľnice, ktorá by spájala oba konce republiky a tvorila by os štátu 
 
1935 – návrh Československého regionalistického ústredia (CSRU) na vybudovanie Národnej cesty Plzeň – Košice, ktorá by prišla na Slovensko zo Zlína a viedla by cez Banskú Bystricu do Košíc. 
 
1935 – návrh brnenských dopravných expertov predstavovali dve vetvy REGs. a REGj., ktoré mali mať spoločný začiatok v meste   Cheb a spojili by sa v Košiciach. Odtiaľ by viedla iba jedna línia na Podkarpatskú Rus cez Užhorod do mesta Chust. Severná vetva mala viesť na Slovensku od Zlína cez Žilinu do Košíc. Južná vetva mala prísť na Slovensko od Brna a viedla by cez Trnavu a Banskú Bystricu. Celá dĺžka návrhu bola impozantná, merala 2000 km. 
 
1937 – návrh veľkopriemyselníka Tomáša Baťu mal celoeurópsky rozmer. Išlo o napojenie siete na Európu od západu a vybudovanie osi stredom naprieč republikou. Jeho diaľková cesta mala svojimi 700 kilometrami spájať Čechy, Moravu, Slovensko a Podkarpatskú Rus. Na Slovensko by prišla od Zlína a viedla by cez Žilinu, Prešov, Michalovce a ďalej do Veľkého Bočkova na Podkarpatskej Rusi na hranicu Československa s Rumunskom. Tu by sa napojila na diaľnicu idúcu k Čiernemu moru.
 
1938 – zriadenie československého Generálneho riaditeľstva stavby diaľnic
 
 
mapa 1935 - 1938
 
 
mapa 1938 (Mníchovský diktát)
 
 

(1939 - 1945) Nemecká ríša (Protektorát Čechy a Morava),  Slovenská republika

1939 – začala sa budovať os československej diaľničnej siete, tzv. protektorátna diaľnica vedúca z Prahy do Brna

1942 – zákaz budovania všetkých diaľnic v Ríši 
 
 
mapa 1939 - 1945 (II. svetová vojna)
 
 

(1945 - 1968) Československá republika

1945 – prezident Beneš rozhodol o výstavbe diaľnice z Prahy na hranice so ZSSR

1945 – plánovaná diaľničná sieť bude po strate Podkarpatskej Rusi kratšia
 
1946 – obnovenie prác na výstavbe diaľnice Praha – Slovensko
 
1948 – po štátnom prevrate dochádza k utlmeniu výstavby diaľnic
 
1950 – pre vysoké náklady Vláda ČSR zastavila výstavbu diaľnic
 
1960 – vysoký nárast dopravy v Československu
 
1966 – Vláda ČSR rozhodla o obnovení diaľničnej výstavby
 
1967 – zriadenie Riaditeľstva diaľnic Praha
 
 
mapa 1945 - 1950 (Poprevratové obdobie)
 
 

(1968 - 1991) Československá socialistická republika

1968 – zriadenie Slovenského riaditeľstva diaľnic
 
1972 – Vláda ČSSR rozhodla o výstavbe diaľnic bez finančných limitov, čím umožnila rozostavať celý úsek diaľnice Praha – Brno – Bratislava D1, D2
 
1974 – začiatok výstavby D2 Brno – Bratislava
 
1975 – Vláda ČSSR prijala zákon o urýchlení výstavby diaľnic, ktorý nemal dlhodobý dosah
 
1980 – sprevádzkovanie D1 a D2 po celej dĺžke (Praha - Brno - Bratislava)
 
1989 – na Slovensku je sprevádzkovaná D1 v okolí Liptovskej Mary a úsek spájajúci Košice a Prešov, D2 BA – Brno a  D61 BA – Horná Streda
 
 
mapa 1960 - 1980
 
 
mapa 1985 - 1989
 
 

(1991 - 1993) Česká a Slovenská Federatívna Republika

1990 – podľa plánov ČSSR mala byť v tomto roku dokončená kompletná sieť diaľnic v krajine
 
 
mapa 1990 - 1993 (po rozdelení ČSFR)
 

(1993) Slovenská republika

1. február 2005  - vznik Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.