ilustračný obrázok KONTAKTY

Informačno-predajné miesta

Informačno-predajné miesta na diaľničných hraničných priechodoch sú reprezentatívnymi vstupmi na Slovensko, ktoré zabezpečujú okrem nepretržitého predaja elektronických diaľničných známok aj široké množstvo služieb.

Diaľničné vstupné brány

Informačno-predajné miesta (IPM) navrhnuté v jednotnom korporátnom dizajne už na prvý pohľad pútajú pozornosť návštevníka prichádzajúceho na územie Slovenska po diaľnici.
 
Tieto diaľničné vstupné brány v prvom rade zabezpečujú pre motoristov dostupnosť kúpy elektronickej diaľničnej známky v nepretržitom režime. Okrem toho prinášajú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Asociáciou informačných centier Slovenska množstvo služieb, ktoré zahraničný návštevník ocení pri vstupe do krajiny. Ide predovšetkým o poskytnutie informácií o našej krajine, možnostiach kultúrneho vyžitia, cestnej infraštruktúre či bezpečnosti na cestách. Súčasťou sú kultúrne vybavené toalety, komfortné parkovanie, počítač s pripojením na internet, wifi pripojenie, oddychová zóna v príjemnom prostredí.
 
Prevádzková doba: pondelok až nedeľa 7:00 - 19:00, 19:00 - 7:00 (nočný predaj elektronických diaľničných známok)

Máte otázky k elektronickým diaľničným známkam?

Zákaznícka linka poskytne všetkým motoristom komplexné informácie o elektronickej diaľničnej známke, o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov ciest v SR, pomôže overiť obdobie platnosti uhradenej elektronickej diaľničnej známky, ale prijíma aj reklamácie, sťažnosti a podnety od motoristov.

Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777

Kontakt pre propagačné aktivity

Informujte sa o možnostiach privítať Vašou prezentáciou turistov a návštevníkov Slovenska v diaľničných vstupných bránach.
 
Elektronický kontakt: islovensko@ndsas.sk