ilustračný obrázok KONTAKTY

Investičné odbory

Vykonávajú a zabezpečujú predinvestičnú a investičnú prípravu diaľnic a rýchlostných ciest v hraniciach samosprávneho kraja a zodpovedajú za celý proces prípravy a realizačnú fázu investičného procesu výstavby.

Príprava diaľnic a rýchlostných ciest

V tejto etape realizácie stavby sa zabezpečuje cez Investičné odbory (IO) vypracovanie technických štúdií, procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a stabilizovanie trás diaľnic a rýchlostných ciest v územnoplánovacích dokumentáciach. Následne sa vypracuje dokumentácia pre územné rozhodnutie, výkup pozemkov, projektová dokumentácia na získanie stavebného povolenia.
 
 

Investičný odbor

 Miesto
 Telefonický kontakt
Príprava v kraji 
IO Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 01 Banská Bystrica
 +421 48 420 48 11
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
IO Žilina
Ul. Radlinského 13/373
010 01 Žilina 

 +421 41 510 40 11

Žilinský kraj
Trenčiansky kraj
IO Prešov
Námestie mládeže 3
080 01 Prešov 

 +421 51 708 50 11

Košický kraj,
Prešovský kraj