Profil verejného obstarávateľa

Dnes je pondelok 20.02.2017
 
Názov VO Forma VO Dátum zadania VO Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
R5 Svrčinovec - št. hranica SR ČR, DSP, DSZ, DP, AD VS nadlim. 30.01.2012 rôzne info 17.01.2014
D1 Turany – Hubová, Porovnávacia štúdia, orientačný IGHGP, zámer EIA, správa EIA, DÚR, DSZ, DSP,DP, MPV, IČ, AD VS nadlim. 14.02.2013 rôzne info 31.01.2014
R2 Zvolen východ - Pstruša, monitoring žp VS nadlim. 23.05.2012 rôzne info 22.10.2013
R2 Mníchova Lehota – Ruskovce_DSP, DP, AD VS nadlim. 31.01.2014 predbežné oznámenie 31.01.2014
Monitoring vplyvov D1 Prešov západ – Prešov juh na životné prostredie VS nadlim. 27.02.2014 predbežné oznámenie 27.02.2014
D1 Studenec – Beharovce, križovatka - stav.práce VS 20.08.2012 rôzne info 23.01.2014
Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, Svrčinovec – Skalité na životné prostredie (hluk, vibrácie, imisie, voda, biota) VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Turany - Hubová na ŽP - hluk, vody, imisie a biota VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
Majetkovoprávna príprava pripravovaných stavieb k stavebnému povoleniu a kompletné majetkovoprávne vysporiadanie stavieb VS nadlim. 29.10.2012 oznámenie o výsledku 16.10.2013
Strategické hlukové mapy a akčné plány (II. etapa) VS nadlim. 06.03.2013 oznámenie o výsledku 12.08.2013
R4 Svidník, preložka cesty – zosuv v km 3,8 – 4,1 - vybudovanie monitorovacej siete, dlGHGP VS 12.02.2013 oznámenie o výsledku 20.06.2013
R2 Zvolen Východ - Pstruša, k.ú. Zvolenská Slatina, Víglaš- MPV VS nadlim. 03.10.2013 rôzne info 04.10.2013
R1 Váhovce- Banská Bystrica, ideová štúdia komplexného návrhu riešenia hluku Podprahová 25.04.2013 rôzne info 17.06.2013
R4 Štátna hranica SR/PR - Kapušany, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 11.03.2013 rôzne info 02.09.2013
D3 Čadca, Bukov- Svrčinovec, monitoring žp VS nadlim. 05.04.2013 oznámenie o výsledku 19.11.2013
D1 Bidovce- št. hranica SR/UA, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 05.04.2013 oznámenie o výsledku 01.10.2013
D3 Žilina, Strážov - št. hranica SR/PR, štúdia realizovateľnosti VS 18.06.2013 oznámenie o výsledku 09.10.2013
Smerový dopravný prieskum VS 03.06.2013 oznámenie o výsledku 25.10.2013
R2 Včeláre – Košické Oľšany,štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 12.04.2013 rôzne info 31.01.2014
R2 Kriváň-Tornaľa, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 11.04.2013 rôzne info 31.01.2014
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, aktualizácia DSP, DP, AD VS nadlim. 12.04.2013 rôzne info 31.01.2014
D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 8a, DSP, DP, AD, IČ, MPV VS nadlim. 15.04.2013 oznámenie o výsledku 05.12.2013
D1 Blatné - Trnava, rozšírenie na 6-pruh, 8a, DSP, DP, AD, IČ, MPV VS nadlim. 15.04.2013 oznámenie o výsledku 05.12.2013
D1 Budimír- Bidovce, monitoring ŽP VS nadlim. 10.06.2013 oznámenie o výsledku 12.02.2014
R2 Križovatka D1- Nováky,štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 09.05.2013 rôzne info 31.01.2014
D1 Bratislava- Trnava, križovatka Triblavina, monitoring ŽP VS 15.07.2013 oznámenie o výsledku 20.11.2013
D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, zníženie hlukovej záťaže VS 04.03.2013 oznámenie o výsledku 05.09.2013
D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, stavebné práce VS nadlim. 20.05.2013 rôzne info 27.02.2015
R2 Tornaľa – Včeláre, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 11.06.2013 oznámenie o výsledku 20.01.2014
R7 Bratislava Prievoz - Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 14.06.2013 oznámenie o výsledku 14.03.2014
R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce- DSP, DP, AD, VP VS nadlim. 17.06.2013 rôzne info 04.04.2014
R7 Nové Zámky - Lučenec, vypracovanie štúdie realizovateľnosti VS nadlim. 08.07.2013 predbežné oznámenie 08.07.2013
R3 Tvrdošín - križovatka D1, vypracovanie štúdie realizovateľnosti VS nadlim. 17.07.2013 predbežné oznámenie 17.07.2013
R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota, DSP, DP, AD VS nadlim. 13.08.2013 predbežné oznámenie 13.08.2013
R1 Banská Bystrica - Ružomberok, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 09.10.2013 rôzne info 13.02.2014
R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky, DSZ, DÚR VS nadlim. 13.11.2013 rôzne info 14.02.2014
D2 Protihluková stena Jarovce – DSP, DP, DSZ a AD VS 03.01.2014 rôzne info 21.05.2014
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby D1, R2, R4 Prešov – Košice – Bidovce VS nadlim. 16.12.2013 rôzne info 12.05.2014
R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia VS nadlim. 18.12.2013 predbežné oznámenie 18.12.2013
D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, vypracovanie 8a, DSP, DP, AD VS nadlim. 19.12.2013 rôzne info 03.06.2014
D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6-pruh, vypracovanie 8a, DSP, DP, AD VS nadlim. 19.12.2013 rôzne info 03.06.2014
D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica, TŠ a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum VS nadlim. 11.03.2013 rôzne info 31.01.2014
D1 Senec-Blatné,križovatka Blatné, 8a,DSP,DP,AD,IČ,MPV VS nadlim. 11.03.2013 oznámenie o výsledku 28.08.2013
Vypracovanie geometrických plánov na majetkovoprávne vysporiadanie stavieb a súvisiacich služieb VS nadlim. 29.10.2012 rôzne info 16.08.2013
D2 Protihluková stena Lamač – DSP, DP, DSZ a AD VS nadlim. 18.10.2013 rôzne info 11.02.2014
Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Trnava - Nitra, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek VS 21.01.2014 rôzne info 10.02.2014
R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, vypracovanie DÚR, DSZ VS nadlim. 03.12.2013 oznámenie o výsledku 14.05.2014
D1 Fričovce - Svinia, monitoring ŽP VS nadlim. 30.04.2009 rôzne info 31.01.2014
R6 št. hranica SR/ČR - Púchov, štúdia realizovateľnosti VS nadlim. 24.02.2014 predbežné oznámenie 24.02.2014
D1 Budimír – Bidovce, majetkovoprávne vysporiadanie VS nadlim. 10.11.2011 rôzne info 17.01.2014
D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, majetkovoprávne vysporiadanie VS nadlim. 14.11.2011 rôzne info 31.01.2014
R2 Pstruša – Kriváň, monitoring žp VS nadlim. 07.02.2012 rôzne info 04.10.2013
D1 Višňové - Dubná Skala, monitoring ŽP VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
R7 Bratislava - Dunajská Lužná, DUR, DSZ, DSP, DP, IČ a AD VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
R2 Pstruša - Kriváň, k.ú. Vígľaš, Stožok, Detva, Kriváň, MPV VS nadlim. 11.10.2013 rôzne info 05.12.2013
R4 Prešov – Severný obchvat, k.ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV VS nadlim. 16.08.2013 rôzne info 29.11.2013
D1 Prešov západ - Prešov juh, DSP, DP, AD VS nadlim. 17.10.2013 rôzne info 10.12.2013
R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
R1 SSÚR Nová Baňa, stavebné práce VS nadlim. 17.10.2013 rôzne info 13.12.2013
R4 Hanušovce nad Topľou - Kapušany, DSZ,DÚR VS nadlim. 17.10.2013 rôzne info 09.01.2014
R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou, monitoring ŽP VS 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
R2 Ruskovce - Pravotice, monitoring ŽP VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
D1 Hričovské Podhradie - Liet.Lúčka, Liet.Lúčka - Višňové a diaľ.priv.Liet.Lúčka, monitoring ŽP VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014
R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa, Sokoľany, Haniska, MPV Podprahová – neprioritné služby 16.08.2013 rôzne info 06.02.2014
R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV Podprahová – neprioritné služby 02.10.2013    
R4 Košice - Milhosť, monitoring ŽP VS nadlim. 31.01.2014 rôzne info 31.01.2014

Legenda:

  • VO – verejné obstarávania
  • VS – verejná súťaž
  • RKbZ – rokovacie konanie bez zverejnenia
  • US – užšia súťaž
  • Ko – koncesia na prácu
  • PZ – podprahová zákazka