Sídlo<br/>spoločnosti
Sídlo
spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
 
Písomné žiadosti doručujte iba na adresu sídla spoločnosti. Doručenie žiadosti na inú adresu ako je sídlo spoločnosti sa nepovažuje za žiadosť doručenú podľa zákona a neplynú lehoty na jej vybavenie.
 
Telefonický kontakt na recepciu: +421 2 583 11 111
 
 

Adresa podateľne 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
 
Úradné hodiny podateľne: pondelok až piatok 08:00 - 16:00
 
 

Charakteristika spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 3518/B, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK 202 193 7775
 
 
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.