test Kontakt

Napíš nám

Toto je virtuálne kontaktné miesto Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) určené pre všetkých, ktorí sa chcú niečo opýtať alebo nám chcú poslať nejaký podnet. Vašimi podnetmi sa zaoberáme každý deň okrem dní pracovného voľna a snažíme sa čo najrýchlejšie na ne reagovať.


Ako nám napísať

Váš podnet k nám doručíte vyplnením jednoduchého formulára (alebo priamo na jednu z uvedených elektronických adries). Ak je nutné pripojiť k Vášmu elektronickému podnetu nejakú prílohu, aplikácia Vám to samozrejme umožní.
 
Našim cieľom je Vaša spokojnosť. Aj Vaše podnety nám pomôžu skvalitniť naše služby.
 
 

Aký formulár si vybrať

MÁM OTÁZKU (otazka@ndsas.sk): slúži pre všetky typy požiadaviek adresované na našu spoločnosť

SOM NOVINÁR (hovorca@ndsas.sk): slúži výhradne na komunikáciu s médiami
 
ZÁKON NR SR 211/2000 Z.z. (infozakon@ndsas.sk): slúži pre vaše otázky adresované v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V tomto prípade je potrebné, aby ste vo svojej žiadosti uviedli nasledovné parametre:
  • ktorej povinnej osobe je určená
  • meno a priezvisko
  • názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • spôsob sprístupnenia informácií (pošta, e-mail, ...)
Žiadateľ poskytuje osobné údaje v súlade s § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
 
 

Formulár

Po odoslaní prosím potvrďte overovaciu správu doručenú na Vami zadaný e-mail. Iba takto potvrdená správa bude k nám doručená. O prijatí Vás budeme informovať.

Maximálna veľkosť vložených súborov nesmie presiahnuť 8 MB.