Profil verejného obstarávateľa

Dnes je pondelok 20.02.2017
 
Názov VO Forma VO Dátum zadania VO Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebný dozor US nadlimit 18.05.2012 oznámenie o vyhlásení metódy 24.01.2013
Činnosť koordinátora bezpečnosti VS nadlim. 11.01.2013 oznámenie o vyhlásení metódy 09.04.2014
R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebný dozor US nadlimit 17.12.2012 oznámenie o výsledku 27.01.2014
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany VS nadlim. 01.10.2013 rôzne info 28.02.2014
Usmernenie k dátovému predpisu US nadlimit 18.07.2013 rôzne info 18.07.2013
Činnosť stavebného dozoru pre projekt D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) US nadlimit 06.03.2013 oznámenie o výsledku 04.03.2014
Stanovisko k problematike možného konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania US nadlimit 26.03.2013    
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa VS nadlim. 28.01.2014 oznámenie o vyhlásení metódy 11.02.2014
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel VS nadlim. 21.02.2014 predbežné oznámenie 21.02.2014
Činnosť geotechnika stavebného dozoru VS nadlim. 04.03.2014 predbežné oznámenie 04.03.2014
R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebné práce VS nadlim. 17.12.2012 rôzne info 11.12.2013
R2 Pstruša - Kriváň, stavebný dozor US nadlimit 17.12.2012 oznámenie o výsledku 27.01.2014
R2 Pstruša - Kriváň, stavebné práce VS nadlim. 17.12.2012 rôzne info 12.11.2013
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality VS nadlim. 11.01.2013 rôzne info 04.10.2013
D1 Hubová – Ivachnová, stavebné práce VS nadlim. 09.05.2011 rôzne info 17.01.2014
D3 Svrčinovec - Skalité, stavebné práce VS nadlim. 05.06.2012 rôzne info 24.02.2014
D1 Hričovské Podhradie – LietavskáLúčka, stavebný dozor US nadlimit 12.02.2013 rôzne info 04.11.2013
D1 Hubová – Ivachnová, stavebný dozor VS nadlim. 09.05.2011 oznámenie o vyhlásení metódy 23.03.2012
D3 Svrčinovec - Skalité, stavebný dozor US nadlimit 06.08.2012 oznámenie o výsledku 27.01.2014
D1 Hričovské Podhradie – LietavskáLúčka, stavebné práce US nadlimit 12.02.2013 rôzne info 10.12.2013
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, stavebné práce VS nadlim. 29.11.2011 oznámenie o vyhlásení metódy 02.01.2012
R2 Žiar nad Hronom - obchvat, stavebný dozor VS nadlim. 23.08.2012 oznámenie o vyhlásení metódy 10.09.2012
D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek, stavebný dozor VS nadlim. 15.10.2010 rôzne info 25.11.2011
D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce VS nadlim. 10.09.2012 rôzne info 17.12.2013
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa VS nadlim. 04.12.2012 oznámenie o vyhlásení metódy 02.01.2013
R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce VS nadlim. 17.12.2012 rôzne info 30.12.2013
R2 Ruskovce - Pravotice, stavebný dozor US nadlimit 17.12.2012 rôzne info 12.11.2013
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek VS nadlim. 21.11.2013 rôzne info 27.02.2014
D1 Jánovce-Jablonov, II.úsek VS nadlim. 18.11.2013 rôzne info 26.02.2014
R4 Košice-Milhosť, DSP, DP, DRS, AD VS nadlim. 17.10.2013 rôzne info 10.07.2013
D1 Sverepec-Vrtižer, I.úsek, II.etapa VS nadlim. 17.10.2013 rôzne info 20.09.2013
Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer, úsek v km 4,900-9,595 VS nadlim. 06.12.2013 rôzne info 06.12.2013
Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť, stavebné práce VS nadlim. 03.12.2013 rôzne info 27.01.2014

Legenda:

  • VO – verejné obstarávania
  • VS – verejná súťaž
  • RKbZ – rokovacie konanie bez zverejnenia
  • US – užšia súťaž
  • Ko – koncesia na prácu
  • PZ – podprahová zákazka