Profil verejného obstarávateľa

Dnes je pondelok 20.02.2017
 
Názov VO Forma VO Dátum zadania VO Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
Doplnenie sčítačov dopravy RKbZ 05.09.2013 rôzne info 28.01.2014
Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozidiel VS 30.09.2013 rôzne info 19.12.2013
Prevádzka informačných systémov NDS VS nadlim. 22.01.2014 rôzne info 02.04.2014
Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. VS nadlim. 20.02.2014 predbežné oznámenie 20.02.2014
Palivové karty US nadlimit 25.09.2013 vysvetlovanie kvalifikačných podkladov 22.10.2013
Monitoring bioty, ovzdušia a hluku na R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. a II. etapa počas prevádzky VS 05.04.2013 rôzne info 19.07.2013
D1 Sverepec - Vrtižer, prerozdelenie rozhrania ISD (úseky správ SSÚD Trenčín a SSÚD Považská Bystrica), objekt 791-00 Informačný systém diaľnice Podprahová 29.04.2013 výzva 29.04.2013
Chemický posypový materiál VS nadlim. 20.01.2014 predbežné oznámenie 20.01.2014
Dodávka a montáž novej videosteny operátorského pracoviska Domkárska VS nadlim. 15.07.2013 oznámenie o výsledku 02.04.2014
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia VS nadlim. 24.10.2013 oznámenie o výsledku 29.04.2014
Poskytovanie strážnej služby SSÚD Liptovský Mikuláš VS nadlim. 05.08.2013 rôzne info 06.02.2014
Servis ISD SSÚD 4 Trenčín VS nadlim. 13.08.2013 rôzne info 31.01.2014
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. VS nadlim. 01.03.2013 rôzne info 05.11.2013
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľmice stavby: Diaľnica D1 Važec-Mengusovce-Jánovce, III. úsek VS nadlim. 11.02.2014 predbežné oznámenie 11.02.2014
Nákup nového univerzálneho nosiča náradia vrátane jeho príslušenstva VS nadlim. 27.02.2014 oznámenie o výsledku 18.08.2014
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Podprahová – neprioritné služby 09.07.2013 rôzne info 28.02.2014
Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ) a zariadení (DZ) pre potreby NDS. VS nadlim. 23.12.2009 rôzne info 14.02.2014
Prevádzka informačných systémov NDS VS 16.07.2013 rôzne info 27.12.2013
Realizácia a odstránenie vodorovného dopravného značenia Podprahová 01.10.2013 rôzne info 12.11.2013
opravy vozoviek diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky VS nadlim. 07.10.2013 rôzne info 12.09.2014
ZM/2012/0008 Zmluva o poskytovaní protisnehových zábran VS nadlim. 12.12.2013 rôzne info 12.12.2013
Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb VS nadlim. 10.07.2013 rôzne info 24.01.2014
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov VS nadlim. 31.07.2013 rôzne info 25.02.2014
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov VS nadlim. 05.03.2014    
Zmluva o vykonávaní servisných prác na D1 v úseku Prešov - Budimír VS nadlim. 01.10.2013 rôzne info 12.12.2013
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. VS nadlim. 16.08.2012 rôzne info 17.02.2014
Geodetické zameranie a vytýčenie osového polygónu diaľnice D1 v úseku Ivachnová- Budimír VS nadlim. 14.09.2012 rôzne info 11.10.2013
Rozvoj KIS-IFRS RKbZ 14.12.2012 rôzne info 27.12.2013
D1; Ivachnová-Važec (v km 437,458-482,500 D1) Zvýšenie bezpečnosti dopravy na D a RC - výmena a doplnenie zvodidiel Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) VS 28.03.2013 rôzne info 30.08.2013
Servis, údržba a opravy IRSD na D1 v úseku Sverepec – Hričovské Podhradie a D3 v úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) VS nadlim. 27.02.2013 oznámenie o výsledku 19.12.2013
Oprava diaľničného mosta ev.č. D2-065 cez rieku Myjava VS 16.05.2013 rôzne info 07.01.2014
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala VS nadlim. 03.09.2013 oznámenie o výsledku 06.02.2014
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung VS nadlim. 18.04.2013 rôzne info 30.12.2013
Dodávka a montáž meteozariadení VS nadlim. 23.04.2013 rôzne info 31.01.2014
Tonerové a atramentové kazety VS nadlim. 07.06.2013 rôzne info 25.02.2014
Sanácia zárubného múru na D1 v km 466,600 - 466,970 ĽJP (Dovalovec) VS 18.06.2013 rôzne info 26.05.2014
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podprahová 09.04.2013 rôzne info 12.09.2013
Doplnenie ohrevu požiarneho vodovodu v tuneli Branisko VS 10.12.2013 rôzne info 22.01.2014
Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy VS nadlim. 06.06.2013 rôzne info 26.11.2013
Sanácia povrchových vrstiev betónu sekundárneho ostenia tunela Horelica v úseku cesty I/11 Čadca, obchvat mesta Podprahová 27.06.2013 rôzne info 11.12.2013
Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení do 1000 V a nad 1000 V vrátane bleskozvodov, ktoré sú súčasťou majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. VS nadlim. 17.06.2013 rôzne info 02.10.2014
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚD 4 Trenčín VS 12.08.2013 rôzne info 13.02.2014
Oprava mosta ev.č. 50-302 cez trať ŽSR, Dvorníky VS 22.10.2013 rôzne info 28.11.2013
Realizácia odvetrania vodojemov - Tunel Branisko VS 21.11.2013 oznámenie o výsledku 18.12.2013
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-216 cez potok Ploštínka VS 30.09.2013 rôzne info 21.05.2014
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb VS nadlim. 19.09.2013 oznámenie o výsledku 23.07.2014
Nákup spotrebného materiálu – čistiace potreby a spotrebný hygienický materiál VS nadlim. 05.09.2013 rôzne info 07.04.2014
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚR Nová Baňa VS 08.11.2013 rôzne info 13.11.2013
Vypracovanie DSP v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na ponuku, AD a IČ pre stavbu: Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2 - I. fáza. VS 09.12.2013 rôzne info 29.12.2014
Výmena rímsy diaľničného mosta ev.č. D2 -127 nad diaľnicou D2, Bratislava VS 04.02.2014 vysvetlenie súťažných podkladov 21.02.2014
Oprava mosta ev. č. 06810-001B nad miestnou komunikáciou, privádzač D1 Prešov VS 18.02.2014 rôzne info 18.12.2014
Oprava vozoviek RC v správe SSÚR 4 Košice VS nadlim. 30.01.2014 predbežné oznámenie 30.01.2014
Nákup nových sypačov s príslušenstvom VS nadlim. 27.02.2014 oznámenie o výsledku 30.07.2014
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom VS nadlim. 27.02.2014 rôzne info 14.08.2014
Nákup nových špeciálnych automobilov údržby. VS nadlim. 25.02.2014 predbežné oznámenie 25.02.2014
Nákup nových montážnych plošín na automobilovom podvozku VS nadlim. 26.02.2014 predbežné oznámenie 26.02.2014
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso pre potreby NDS,a.s. VS nadlim. 11.06.2013 rôzne info 07.10.2013
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov Euro TRACC pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS, a.s. VS 27.06.2013 rôzne info 22.10.2013
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft VS nadlim. 06.05.2013 rôzne info 22.11.2013
Servis tunela Sitina RKbZ 13.08.2013 rôzne info 27.01.2014
Údržba vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta emulznými technológiami VS 17.02.2014 oznámenie o výsledku 02.04.2014
Tlač diaľničných nálepiek a súvisiacich označení predajných a kontrolných miest. VS 10.06.2013 rôzne info 03.10.2013
Nákup led diódových svietidiel pre verejné osvetlenie objektov vo vlastníctve NDS, a.s. VS nadlim. 21.06.2013 rôzne info 20.02.2014
Vypracovanie dokumetnácie na stavebné povolenie "Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, práva strana" VS 02.08.2013 rôzne info 10.12.2013
Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce emulznými technológiami VS 15.08.2013 rôzne info 10.12.2013
Modernizácia čerpacej stanice pohonných látok a spevnených plôch v areáli SSÚR 1 Galanta VS 10.01.2014 oznámenie o výsledku 02.09.2014
D Sverepec - Vrtižer doplnenie monitorovacej siete, monitoring podpovrchových deformácii, sledovanie hladiny podzemnej vody na troch lokalitách počas prevádzky VS 10.01.2014 rôzne info 04.07.2014
Komplexná služba výberu, evidencie a kontroly úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest VS nadlim. 26.11.2013 oznámenie o vyhlásení metódy 17.01.2014
Servis, údržba a opravy meteozariadení VS 25.07.2013 rôzne info 07.01.2014
Nákup súčastí zvodidiel NH4 VS nadlim. 05.08.2013 rôzne info 17.02.2014
Stavebné úpravy pre osadenie sila na soľ na D1 v križovatke Lúka Podprahová 25.02.2013 rôzne info 29.05.2013
Nákup náterových farieb pre údržbové nátery protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií podvozky automobilov a protihlukových stien, interiérov a vozoviek NDS, a.s. VS 12.07.2013 rôzne info 28.02.2014
Chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržby D a RC pre región II. VS 25.09.2013 rôzne info 17.02.2014
Chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržb y diaľnic a rýchlostných ciest pre región I. RKbZ 14.10.2013 rôzne info 17.02.2014
Servis, údržba a opravy IRSD na D1 v úseku Liptovský MIkuláš - Važec VS nadlim. 06.02.2013 rôzne info 31.01.2014
Dodávka a montáž nábytku do nového SSÚR Nová Baňa a do dočasného SSÚD Martin VS 24.01.2014 oznámenie o výsledku 30.04.2014
Dodávka nových smerových stlpikov, vodiacich bezpečnostných zariadení a ich súčastí VS nadlim. 20.12.2013 rôzne info 20.12.2013
Prenájom protisnehových zábran VS nadlim. 23.09.2013 oznámenie o výsledku 02.04.2014
Migračná štúdia vybraných druhov živočíchov na prevádzkovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest VS nadlim. 09.01.2014 oznámenie o výsledku 28.04.2014
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca-tunel Horelica VS 06.12.2013 predbežné oznámenie 06.12.2013
Servis a údržba ISD SSUR Čadca VS 03.09.2013 rôzne info 25.02.2014
Právne služby pri prevádzke komplexnej služby elektronického výberu mýta RKbZ 20.08.2013 rôzne info 21.01.2014
Rezervy na nájmy a migrácia IFRS RKbZ 18.12.2013 rôzne info 03.01.2014
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov RKbZ 07.02.2014 rôzne info 19.02.2014
Pozáručný servis, údržba a opravy technologií Tunela Branisko VS nadlim. 20.08.2013 rôzne info 31.01.2014

Legenda:

  • VO – verejné obstarávania
  • VS – verejná súťaž
  • RKbZ – rokovacie konanie bez zverejnenia
  • US – užšia súťaž
  • Ko – koncesia na prácu
  • PZ – podprahová zákazka