ilustračný obrázok Diaľničná sieť

Šibenik

Tunel Šibenik je súčasťou II. úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov. Má dĺžku 588 metrov a tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pre jazdu obidvomi smermi. Tunel bol odovzdaný do užívania spolu s D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek 30.11.2015.

Základné údaje

Dĺžka tunela: 588 m
Počet tunelových rúr: 2
Kategória: 2T - 8,0
 
Ťah: D1
Úsek: Jánovce - Jablonov, II. úsek
Staničenie: 353,3
 
Lokalizácia:
 • kraj: Prešovský
 • okres: Levoča
Stavba: Jánovce - Jablonov, II. úsek
Začiatok výstavby: 06/2012
Odovzdané do užívania: 11/2015
 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
 
Správa a údržba: Stredisko správy a údržby diaľnic Beharovce
 
Doplňujúce údaje:
 • dĺžka tunelovej rúry spolu s portálmi: 588 m
 • svetlá šírka tunelovej rúry: 9,5 m
 • výška prejazdového prierezu tunelovej rúry: 4,8 m
 • šírka vozovky medzi obrubníkmi: 8,0 m
 • šírka chodníka: 2 x 1,0 m
Príjem vysielania rozhlasu:
 • Rádio Slovensko: 92,2 MHz
 • Rádio Expres: 95,3 MHz
 • Fun Rádio: 102,5 MHz

Popis výstavby

Tunelom Šibenik prechádza diaľnica D1 pod úpätím vrchu Šibenik, juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je postavený ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 100 km/h. Orientácia trasy tunela podľa svetových strán je v osi západ – východ, podľa ktorej sa rozlišujú označenia portálov tunela a tunelových rúr:
 • západný portál (ZP) - portál na začiatku tunela v smere staničenia diaľnice,
 • východný portál (VP) - portál na konci tunela v smere staničenia diaľnice,
 • severná tunelová rúra (STR) - tunelová rúra v osi ľavého smerového pása diaľnice,
 • južná tunelová rúra (JTR) - tunelová rúra v osi pravého smerového pása diaľnice.

Konštrukcia razených tunelových rúr je tvorená dvojvrstvovým ostením s medziľahlou drenážnou a ochrannou  vrstvou a plošnou hydroizoláciou. Tvar konštrukcie bol navrhnutý pre cyklické razenie.

Zariadenia v tuneli

Tunelové rúry sú prepojené jedným priečnym prepojením. V každej rúre sú rozmiestené výklenky pre čistenie rubovej drenáže.
 
Technologické zariadenia tunela
 
Napájanie tunela elektrickou energiou: dve nezávislé 22 kVA elektrické  prípojky. V systéme napájania tunela sú použité dva náhradné zdroje. Zdroj neprerušiteľného napájania - UPS a náhradný zdroj napájania - dieselagregát. Spustenie dieselagregátu riadi automaticky centrálny riadiaci systém, prípadne ho môže spustiť operátor tunela manuálne. Preberá napájanie vybranej záťaže, ako technológie, súčasne zabezpečuje dobíjanie batérií UPS.
Vetranie tunela: 4 páry prúdových ventilátorov v južnej tunelovej rúre a 4 páry prúdových ventilátorov v severnej tunelovej rúre o výkone každý 30 kW, vetranie priečnych prepojení.
Osvetlenie tunela: pozostáva z adaptačného a prejazdného osvetlenia – 372 ks, požiarneho osvetlenia, osvetlenia únikových a zásahových ciest.
Kamerový dohľad: použitých 18 kamier pre automatickú detekciu incidentov v doprave, 4 otočné kamery umiestnené pred portálmi tunela, 2 statické kamery v priečnom prepojení a 8 statických kamier pre detekciu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci - ADR.
Merače opacity: 2 ks v každej tunelovej rúre + jeden merač CO, 2 ks ultrazvukových meračov prúdenia vzduchu,  2 ks meračov jasu, 2 ks meračov hmly, 4 ks meračov teploty a 2 ks diferenciálnych meračov tlaku v PP. SOS kabínky: 10 ks , v každej tunelovej rúre 5 ks, STV pred každým portálom tunela.
Centrálny riadiaci systém tunela: zabezpečuje ucelený dohľad nad premávkou tunela, technologickým  vybavením  a riadením dopravy.
Evakuačný rozhlas: slúži operátorom k vyrozumeniu vodičov v prípade mimoriadnych udalostí v tuneli.
Šírenie signálu staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres a Fun Rádio  v tuneli s možnosťou vstupu operátora do vysielania v prípade mimoriadnej situácie, šírenie frekvencií mobilných operátorov v tuneli.
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.