ilustračný obrázok KONTAKTY

Strediská správy a údržby

Celkovo 15 stredísk správy a údržby a jedno stredisko špecializovaných činností zabezpečuje správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Ich počet sa rozširuje v závislosti na dobudovávaní novej infraštruktúry. Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečujú súčasne aj zmluvné výkony na infraštruktúre patriacej iným správcom.

Správa a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

Celoročnú prevádzku, letnú a zimnú udržbu diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti si zabezpečujeme vlastnými kapacitami a to prostredníctvom Stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD), Stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) a Strediska špecializovaných činností (SŠČ).

Celoročná prevádzka

 • v súčinnosti a spolupráci so záchrannými zložkami (Policajný zbor, Hasičský zbor, Rýchla zdravotnícka služba, Civilná obrana) odstraňujú následky havárií motorových vozidiel a ekologických havárií
 • zabezpečujú prípravu personálu a techniky pred zimnou a letnou údržbou
 • denne vykonávajú kontrolu zvereného úseku

Letná údržba

 • čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných plôch obslužných zariadení
 • čistenie a udržiavanie  odvodňovacieho a  kanalizačného systému
 • údržba a drobné opravy vozoviek a krajníc
 • opravy dopravného značenia
 • oprava zvodidiel
 • vegetačné úpravy

Zimná údržba

 • odstraňovanie snehu pluhovaním, frézovaním
 • posyp vozoviek chemickým prípadne inertným materiálom
 • riešenie kalamitných situácií
 • rozloženie a zloženie zásnežok
 • zabezpečenie dispečersko – spravodajskej služby pre potreby štátu

 

Stredisko správy a údržby

 Miesto
 Telefonický kontakt
 Správa a údržba
SSÚD Malacky
Pezinská 15
901 01 Malacky
+421 34 797 34 10
ťah: D2
SSÚD Bratislava
Domkárska 9
821 05 Bratislava

+421 2 482 52 910

ťah: D1, D2, D4
SSÚD Trnava
Sereďská 210
917 05 Trnava

+421 33 553 10 88

ťah: D1
SSÚD Trenčín
Na Vinohrady 1022
911 05 Trenčín - Zlatovce

+421 32 651 32 10

ťah: D1, I/50 (R2)
SSÚD Považská Bystrica
Kúnovec 4532
017 01 Považská Bystrica

+421 42 466 42 10

ťah: D1, D3, R6
SSÚD Martin
Hlavná 2158
038 52 Sučany
 
ťah: D1
SSÚD Liptovský Mikuláš 
Demänovská 79
031 01  Liptovský Mikuláš

+421 44 543 44 10

ťah: D1, R3
SSÚD Beharovce
053 05 Beharovce

+421 53 450 31 10

ťah: D1
SSÚD Mengusovce
059 36 Mengusovce

+421 52 714 52 10

ťah: D1
SSÚD Prešov
Petrovany 500
082 53 Prešov

+421 51 708 51 10

ťah: D1, R4
SSÚR Galanta
Matúškovská cesta 886
924 01 Galanta

+421 31 774 31 10

ťah: R1
SSÚR Nová Baňa 
Železničný rad 22
968 01 Nová Baňa

+421 45 522 49 10

ťah: R1
SSÚR Zvolen
Neresnicka cesta 8
960 21 Zvolen

+421 45 522 45 10

ťah: R1, R2
SSÚR Košice
Magnezitárska 2
043 28 Košice

+421 55 600 55 10

ťah: R2, R4
SSÚR Čadca
A. Hlinku 2549
022 65 Čadca 

+421 41 425 41 10

ťah: D3, R5
SŠČ Čadca
A. Hlinku 2549
022 65 Čadca

+421 41 425 41 10