Prehľad tunelov

Tunely sú technicky a ekonomicky najnáročnejšie stavby diaľničnej siete. Navrhujú sa tam, kde je povrchové vedenie trasy komplikované a environmentálne nevhodné. Zlepšujú smerové a výškové pomery, skracujú dĺžku trasy. Znižujú znečistenie ovzdušia a záber poľnohospodárskej pôdy a lesného fondu.

Bôrik

Tunel Bôrik na trase diaľnice D1 je súčasťou I. úseku stavby Mengusovce – Jánovce. Má dĺžku 995 metrov. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá s dvomi jazdnými pruhmi. Tunel bol odovzdaný do užívania 05.12.2009.

Branisko

Tunel Branisko na trase diaľnice D1 je súčasťou stavby Beharovce – Fričovce. Má dĺžku 4 975 metrov a tvorí ho jedna tunelová s obojsmernou premávkou. Tunel bol odovzdaný do užívania 29.06.2003. Tunel nahradil náročný prechod cestou I/18 cez horské sedlo Branisko.

Sitina

Tunel Sitina na trase diaľnice D2 je súčasťou stavby Lamačská cesta – Staré grunty. Má dĺžku 1440 metrov. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá s dvomi jazdnými pruhmi. Tunel bol odovzdaný do užívania 24.06.2007. Prispel k zníženiu intenzity dopravy na frekventovanej križovatke Patrónka v Bratislave.

Horelica

Tunel Horelica sa nachádza na trase diaľnice D3. Je súčasťou stavby Čadca, obchvat. Má dĺžku 605 metrov, je jednorúrový s obojsmernou premávkou. Spolu s obchvatom Čadce bol odovzdaný do užívania 29.10.2004. Hlavným významom výstavby je odklonenie tranzitnej dopravy z intravilánu mesta Čadca.

Šibenik

Tunel Šibenik je súčasťou II. úseku diaľnice D1 Jánovce - Jablonov. Má dĺžku 588 metrov a tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pre jazdu obidvomi smermi. Tunel bol odovzdaný do užívania spolu s D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek 30.11.2015.