Blatné, križovatka - thumb D1

Blatné, križovatka

Vo výstavbe

Stavba predstavuje rozšírenie prevádzkovanej diaľnice D1 v úseku Senec – Blatné (km 29,6 až 31,02) na šesťpruhovú diaľnicu a prestavbu križovatky Blatné, ktorá zabezpečí prepojenie všetkých smerov diaľnice D1 a cesty I/61.

Základné údaje

Dĺžka úseku: 1 420 m (rozšírenie diaľnice D1 km 29,6 až 31,02)

Lokalizácia:
 • kraj: Bratislavský
 • okres: Senec
 • obec: Blatné
Financovanie: ŠR 
Plánovaný začiatok výstavby: 04/2016 
Plánované ukončenie výstavby: 12/2017

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 03/2016 
Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s., Doprastav a.s.
Stavebný dozor: INFRAM SK s.r.o., INFRAM a.s.

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 09/2009

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 05/2010
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 05/2013
Stavebné povolenie: 
 • právoplatné: 07/2015
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 11/2015
 • ukončenie: 03/2016

 

Objekty

 • križovatka: Blatné
 • estakáda: 3 mosty
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.