Budimír - Bidovce - thumb D1

Budimír - Bidovce

Vo výstavbe

Pokračuje priamo za úsekom D1 Prešov, západ – Budimír. Mesto Košice je napojené na diaľnicu v križovatke Budimír, ďalej v križovatke Hrašovík pri obci Košické Oľšany, kde sa napája aj rýchlostná cesta R2. Úsek končí v križovatke Bidovce napojením na ďalší úsek D1 Bidovce – Dargov.

 
Projekt spolufinancovaný
z TEN-T programu Európskej únie
 
 
 
 

Základne údaje

Dĺžka úseku: 14 400 m (D1 Budimír – Bidovce), 1 061 m (R2 Hrašovík, križovatka – Košické Oľšany, križovatka)

Lokalizácia:
 • kraj: Košický
 • okres: Košice – okolie
 • obec: Budimír, Kráľovce, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Košické Oľšany, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Plánovaný začiatok výstavby: 11/2016
Plánované ukončenie výstavby: 12/2019 

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 08/2016 
Zhotoviteľ: Skanska SK, a.s.  
Stavebný dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.,ESP Consult, s.r.o.,INFRAPROJEKT, s.r.o.  

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1997

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 01/1998
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 08/2008
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 04/2015
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 06/2015
 • ukončenie: 08/2016

 

Objekty

 • križovatka: Budimír, Košické Oľšany, Hrašovík, Bidovce
 • estakáda: 23 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -
 • R2 Hrašovík, križovatka – Košické Oľšany, križovatka (1061 m)
   

 

TEN-T program

Predinvestičná štúdia diaľnice D1 Budimír – Bidovce (2009-SK-92300-S): 
 • rozhodnutie Európskej komisie: 28.06.2010
 • finančná pomoc vo výške: 1 905 000 EUR 
 • začiatok realizácie projektu: 06/2009
 • ukončenie realizácie projektu: 12/2011 
Činnosti projektu:
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre ponuku

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.