Čadca, Bukov - Svrčinovec - thumb D3

Čadca, Bukov - Svrčinovec

Vo výstavbe

Začína pravým jazdným pásom napojením na predchádzajúci úsek pred križovatkou Čadca (Bukov). Časť ľavého je v prevádzke. Pokračuje v súbehu so železničnou traťou, estakádou ponad miestnu časť Podzávoz. Končí pred križovatkou nasledujúceho úseku D3 Svrčinovec – Skalité.

Základne údaje

Dĺžka úseku: 5 673 m

Lokalizácia:
 • kraj: Žilinský
 • okres: Čadca
 • obec: Čadca, Svrčinovec
Financovanie: fondy EÚ + ŠR
Plánovaný začiatok výstavby: 12/2016
Plánované ukončenie výstavby: 12/2020

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 11/2016 
Zhotoviteľ: Strabag, PORR, Hochtief 
Stavebný dozor: BUNG Slovensko s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

Správa a údržba:  
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1996

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 11/2000
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 10/2008
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 07/2016 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 05/2015 
 • ukončenie: 10/2016 

 

Objekty

 • križovatka: Čadca (Bukov) - neúplná, Čadca (Podzávoz)
 • estakáda: 19 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.