Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala - thumb D1

Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala

Vo výstavbe

Úsek začína v križovatke Lietavská Lúčka s diaľničným privádzačom Žilina, ktorý odkloní dopravu z cesty I/18 v meste Žilina a v Strečnianskej úžine. Končí v križovatke Dubná Skala.

Aktualita

Stavebné práce prebiehajú v zmysle harmonogramu.

Základné údaje

Dĺžka úseku: 5 400 m (D1 Lietavská Lúčka – Višňové) + 8 110 (D1 Višňové – Dubná Skala)

Lokalizácia:
 • kraj: Žilinský
 • okres: Žilina, Martin 
 • obec: Lietavská Lúčka, Žilina – Bytčica, Porúbka, Turie, Rosina, Višňové, Lipovec, Vrútky, Turčianske Kľačany
Financovanie: fondy EÚ a ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 06/2014
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2019

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 06/2014
Zhotoviteľ: SALINI IMPREGILO S.p.A., DÚHA, a.s.
Stavebný dozor: ESP Consult, s.r.o., SGS Czech Republic, s.r.o., INFRAPROJEKT, s.r.o.

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 1995 (Lietavská Lúčka – Višňové), 1996 (Višňové – Dubná Skala) 

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 03/1997
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 12/2010 (Lietavská Lúčka – Višňové), 10/1998 (Višňové – Dubná Skala)  
Stavebné povolenie: 
 • právoplatné: 02/2009 (Lietavská Lúčka – Višňové), 04/2009 (Višňové – Dubná Skala)   
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 12/2011
 • ukončenie: 06/2014 

  

Objekty

 • križovatka: Lietavská Lúčka, Dubná Skala – neúplná
 • estakáda: 7 mostov
 • tunel: Višňové (7520 m)
 • odpočívadlo: Turie (veľké ľavostranné)
 • SSÚD Žilina

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.