Lietavská Lúčka - Žilina, privádzač - thumb D1

Lietavská Lúčka - Žilina, privádzač

Proces staveb. konania

Začiatok úseku stavby je v križovatke nad obcou Porúbka v trase prekládky cesty I/64. Na diaľničnú sieť sa napája v križovatke Lietavská Lúčka diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Úsek končí v Žiline, v križovatke s cestou I/64, so IV. okružnou a Bytčickou cestou.

Základne údaje

Dĺžka úseku: 7 280 m

Lokalizácia:
 • kraj: Žilinský
 • okres: Žilina
 • obec: Porúbka, Lietavská Lúčka, Žilina – Bytčica
Financovanie:
Plánovaný začiatok výstavby: 2016
Plánované ukončenie výstavby:

Podpis zmluvy so zhotoviteľom:
Zhotoviteľ:
Stavebný dozor:

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 01/1996

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 03/1997
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 08/1998 
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 
 • ukončenie:

 

Objekty

 • križovatka: dve okružné križovatky s cestou I/64 na začiatku úseku pri obci Porúbka, križovatka Solinky so IV. okružnou na konci úseku – dobudovanie
 • estakáda: 11 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.