Ruskovce - Pravotice, 1/2 profil - thumb R2

Ruskovce - Pravotice, 1/2 profil

Odovzdané

Začína priamo napojením na predchádzajúci úsek R2 Mníchova Lehota – Pravotice. Pokračuje súbežne s cestou I/50. Za križovatkou Bánovce (západ) sa odkláňa a z južnej strany obchádza mesto Bánovce nad Bebravou. Na konci sa priamo napája na úsek R2 Pravotice – Dolné Vestenice.

 
Projekt spolufinancovaný
zo Štrukturálneho fondu Európskej únie
 
 
 
 
10/2016: Stavba úseku rýchlostnej cesty R2 bola odovzdaná do užívania dňa 06.10.2016.
 

Základné údaje

Dĺžka úseku: 9 560 m

Lokalizácia:
 • kraj: Trenčiansky
 • okres: Bánovce nad Bebravou
 • obec: Dežerice, Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou - Malé Chlievany, Veľké Chlievany, Dvorec, Bánovce nad Bebravou - Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy
Financovanie: fondy EÚ + ŠR 
Zmluvný začiatok výstavby: 01/2014
Zmluvné ukončenie výstavby: 08/2016

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 12/2013 
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. 
Stavebný dozor: ARCADIS CZ a.s., Terraprojekt, a.s. 

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 12/1998

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 10/2005
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 11/2008
 • právoplatné: 07/2012 (zmena územného rozhodnutia) 
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 01/2013 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 03/2013 
 • ukončenie: 12/2013 

 

Objekty

 • križovatka: Bánovce (západ)
 • estakáda: 14 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.