Skalité - št. hr. SK/PL, pravý pás - thumb D3

Skalité - št. hr. SK/PL, pravý pás

Vo výstavbe

Začína priamym napojením na úsek D3 Svrčinovec – Skalité. Pokračuje obchvatom obce Skalité zo severnej strany až k poľskej štátnej hranici, kde sa napája na cestu S69 v Poľsku.

 
01/2006: Časť stavby diaľnice D3 v plnom profile v dĺžke 200 metrov pred štátnou hranicou s pripojením na cestu I/12 bola odovzdaná do užívania dňa 16.01.2006.
 
Úsek je stavebne ukončený mimo dopravného značenia, protihlukových stien a informačného systému diaľnice. Je začlenený do objektovej skladby predchádzajúceho úseku D3 Svrčinovec – Skalité, s ktorým budú spoločne odovzdané do užívania. 
 
 

Základne údaje

Dĺžka úseku: 3 180 m 

Lokalizácia:
  • kraj: Žilinský
  • okres: Čadca
  • obec: Skalité
Financovanie: ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 11/1997 
Zmluvné ukončenie výstavby: spolu s úsekom D3 Svrčinovec – Skalité (10/2016)

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 10/1997 
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a.s. 
Stavebný dozor:  

Správa a údržba:
 
   

Objekty

  • križovatka: Skalité
  • estakáda: 5 mostov
  • tunel: -
  • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.