Triblavina, križovatka - thumb D1

Triblavina, križovatka

Vo výstavbe

Stavba predstavuje mimoúrovňovú križovatku na diaľnici D1 (km 18,080) v úseku Bratislava – Senec. Okružnými križovatkami sa pripoja na diaľnicu okolité obce. Stavba patrí do projektu rozírenia diaľnice D1 Bratislava - Trnava.

 

Základné údaje

Dĺžka úseku: 1 630 m (križovatka Triblavina)

Lokalizácia:
 • kraj: Bratislavský
 • okres: Senec
 • obec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob
Financovanie: ŠR 
Zmluvný začiatok výstavby: 04/2015 
Zmluvné ukončenie výstavby: 04/2017 

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 04/2015 
Zhotoviteľ: PORR s.r.o. 
Stavebný dozor: Národná diaľničná spoločnosť

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 09/2009

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 05/2010
Územné rozhodnutie: 
 • právoplatné: 08/2010
Stavebné povolenie: 
 • právoplatné: 02/2013 (pre I. etapu), 05/2013 (pre II. etapu) 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 09/2013 
 • ukončenie: 04/2015

 

Objekty

 • križovatka: Triblavina, 4 ks okružné
 • estakáda: 4 mosty
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.