Vlčkovce, PHS - thumb R1

Vlčkovce, PHS

Vo výstavbe

Protihluková stena pozdĺž obytnej zástavby obcí Križovany nad Dudváhom a Vlčkovce úseku rýchlostnej cesty R1 v km 2,630 až 4,427.

Základne údaje

Dĺžka úseku: 2 570 m

Lokalizácia:
 • kraj: Trnavský
 • okres: Trnava
 • obec: Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom
Financovanie: ŠR
Zmluvný začiatok výstavby: 04/2015
Zmluvné ukončenie výstavby: 08/2016

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 01/2015
Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o. 
Stavebný dozor: Národná diaľničná spoločnosť

Správa a údržba:
 
  

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 12/2007 (hluková štúdia)

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: -
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 02/2012
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 09/2013 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 03/2014
 • ukončenie: 01/2015

  

Objekty

 • križovatka: -
 • estakáda: -
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -