Zvolen, východ - Pstruša - thumb R2

Zvolen, východ - Pstruša

Vo výstavbe

Úsek začína križovatkou Zvolenská Slatina s privádzačom cesty I/50 pred obcou Zvolenská Slatina. Ďalej pokračuje severne od tejto obce ako aj obce Vígľaš a končí pred križovatkou Pstruša pri miestnej časti obce Vígľaš – Pstruša.

 
Projekt spolufinancovaný
zo Štrukturálneho fondu Európskej únie
 
 
 
 

Základné údaje

Dĺžka úseku: 7 850 m

Lokalizácia:
 • kraj: Banskobystrický
 • okres: Zvolen, Detva
 • obec: Zvolenská Slatina, Vígľaš
Financovanie: 
Zmluvný začiatok výstavby: 08/2014
Zmluvné ukončenie výstavby: 11/2016

Podpis zmluvy so zhotoviteľom: 07/2014
Zhotoviteľ: Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s.r.o. 
Stavebný dozor:
SHP SK, s.r.o., Geodeticca, s.r.o., SHP TS, s.r.o.

Správa a údržba diaľnice:
 
 

Procesy

Technická štúdia:
 • dodanie štúdie: 11/2003

Proces EIA:

 • záverečné stanovisko EIA: 02/2006
Územné rozhodnutie:
 • právoplatné: 11/2009
Stavebné povolenie:
 • právoplatné: 02/2013 
Verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby:
 • začiatok: 03/2013 
 • ukončenie: 06/2014

 

Objekty

 • križovatka: Zvolenská Slatina
 • estakáda: 7 mostov
 • tunel: -
 • odpočívadlo: -

 

Situácia stavby

mapový podklad: Google
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.