Zmluvy účinné v období do 31. decembra 2010

  • Zoznam obsahuje zmluvy, vrátane dodatkov, účinné v období do 31.12.2010 v abecednom poradí podľa zmluvného partnera
  • Akceptovaná zmluvná cena - cena, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania
  • Dodatky k zmluvám sú uvedené v osobitných riadkoch, spolu s odkazom na zmluvu. V týchto prípadoch sa položky Akceptovaná zmluvná cena, Počet dodatkov, Dátum účinnosti zmluvy, Dátum ukončenia plnenia nevypĺňajú.
  • Zverejnený zoznam sa priebežne dopĺňa o elektronickú verziu zmlúv a dodatkov. Na tomto doplnení sa priebežne pracuje.

captcha

opíšte text z obrázka