PREDAJ MAJETKU

Aktuálne ponuky predaja majetku.

Ponukové konanie formou elektronickej aukcie.
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,  IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B (ďalej len „NDS“) ponúka na odpredaj