Most potrebuje funkčný mostný záver rovnako ako auto funkčné tlmiče

V dopravnom servise hlásia uzavretý jazdný pruh na diaľnici, kde vymieňajú mostné závery. Väčšina motoristov si povzdychne a zapochybuje, či je to potrebné. V nasledujúcich riadkoch si prečítate, že nevymeniť a neopraviť mostný záver včas by bolo kardinálnou chybou pri údržbe mostov. Sme zodpovedná firma a bezpečnosť je vždy na prvom mieste.

Čo je vlastne mostný záver?

 

Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou väčšiny mostov či estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta. Umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta a slúžia na prevedenie dopravy cez dilatačnú škáru. Tou sa kompenzujú pohyby priľahlých konštrukcií. Ideálne je, ak mostné závery nie sú príliš hlučné pri prejazde vozidiel. Mali by tiež byť vodotesné a schopné zabrániť prenikaniu bludných prúdov, ktoré vznikajú z nedostatočne izolovaného zdroja (napríklad železničná trať) a nesú sa vodivým prostredím ako sú pôda či vzduch.

 

Komplikácie spôsobuje aj teplota

 

Pointou funkčnosti mostného záveru v princípe je, aby dilatačná škára nebola rozšírená, ale ani zmenšená. Oba tieto javy spôsobuje aj teplota, či už nízka alebo vysoká. Ak je teplota vysoká, hmota sa rozširuje, most sa teda kvázi predlžuje – čo spôsobí, že dilatačná škára bude menšia. Naopak, pri nízkych teplotách sa hmota zmenšuje, most sa teda akoby skracoval, čo dilatačnú škáru zväčšuje.

 

Mostné závery zaťažuje aj prejazd ťažkých kamiónov. Ich stav takisto ovplyvňuje aj rovinatosť vozovky v okolí záveru, intenzita dopravy a dodržiavanie/nedodržiavanie technologického postupu pri výstavbe mosta.

 

Ako prebieha oprava?

 

Spôsob opravy závisí najmä od typu mostného záveru. Na mostoch, ktoré spravujeme, používame prevažne gumokovové, hrebeňové ale aj nosníkové mostné závery typu 3W. Najľahšie sa reparujú práve tie gumokovové mostné závery, dajú sa totiž opravovať po častiach a teda za minimálnych dopravných obmedzení. Ak sa však zlomí jazdná lamela na závere typu 3W, musíme pristúpiť k úplnej výmene.

 

Ako riešime poruchu mostných záverov typu 3W?

 

Poškodený mostný záver sa každopádne musí opraviť alebo – ak sa nedá – vymeniť. Napríklad pri vyššie spomenutom zlomení jazdnej lamely prichádza do úvahy už iba výmena. Náš postup riešenia problému začína prekrytím porušených mostných záverov oceľovými platňami s asfaltovými nábehmi. Vďaka tomu dočasne odstránime bodovú nerovnosť na vozovke, zastabilizujeme zlomený nosník, aby sa nedostával na úroveň vozovky a následne môžeme pristúpiť k výmene za nový kus. Výmena za nový kus je trvalým riešením, avšak okrem vyšších nákladov si takéto práce vyžadujú aj výraznejšie dopravné obmedzenia.

 

Čo by sa mohlo stať, ak mostný záver neopravíme?

 

Ak mostný záver neopravíme včas, motoristi budú čeliť diskomfortu dlhodobejšie a nielen na krátky čas vyčlenený na opravu. V mieste poruchy by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prejazd by bol nepohodlný, potenciálne by mohlo dôjsť k poškodeniu áut a v konečnom dôsledku by si neskoršia komplexná oprava mosta vypýtala vyššiu investíciu.