piatok, 13. apríl 2018

NDS čiastočne uzavrie R2 na úseku Zvolen východ – Pstruša

V nasledujúcich dňoch bude etapovite čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R2.

R2 bude čiastočne uzavretá v km cca 115,500 - 117,500 z dôvodu rektifikácie mostných ložísk na dvoch mostných objektoch na R2: most nad potokom Hradná a železničnou vlečkou v km 6,978-7,182 a most nad Slatinou a železničnou traťou v km 7,375-7,829.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

od 16. apríla 2018 (pondelok) do 31. mája 2018 (štvrtok)

 

Organizácia dopravy

 

Cestná premávka na rýchlostnej ceste R2 bude presmerovaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami z uzatváraného jazdného pásu do voľného jazdného pásu s obojsmernou premávkou.