Obmedzenia D4/R7

Informácie o dopravných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou D4/R7.