Predaj majetku

Aktuálne ponuky predaja majetku.

Ponukové konanie formou elektronickej aukcie (momentálne neprebiehajú žiadne ponuky)

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B (ďalej len „NDS“)

ponúka na odpredaj  prostredníctvom ponukového konania formou elektronickej aukcie (ďalej len „ponukové konanie formou elektronickej aukcie“).