Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

1 578 927,06 €

 

Opis projektu:

Cieľom  projektu „Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec“ je osadenie bezpečnostných záchytných zariadení (zvodidiel) na mostných objektoch s úrovňou zachytenia v zmysle súčasne platných noriem a predpisov.

Požadovaný cieľ sa dosiahne realizáciou výmeny jestvujúcich zvodidiel s nutnými úpravami mostného zvršku (vozovky, rímsy) ich napojením na bezpečnostné zariadenia pred a za mostným objektom, opravou alebo výmenou odvodňovacích zariadení na moste a opravou zábradlia.

Navrhovaná výmena zvodidiel na mostoch zabezpečí súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť dopravy v zmysle súčasne platných noriem a predpisov. Tým sa dosiahne bezpečnosť premávky z pohľadu účastníkov cestnej premávky a majetku v okolí diaľnice podľa najnovších poznatkov.

 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania výmeny bezpečnostných záchytných zariadení - zvodidiel v celkovej dĺžke 3.305 km:   

  • Jednostranné mostné zvodidlo - úroveň zachytenia H2 : 1 138 m
  • Jednostranné mostné zvodidlo - úroveň zachytenia H3 : 1 395 m
  • Jednostranné mostné zvodidlo zábradľové - úroveň zachytenia H2 : 772 m

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk