Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec

Miesto realizácie projektu: 
Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
1 578 927,06 €

 

Opis projektu: 
Cieľom  projektu „Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec“ je osadenie bezpečnostných záchytných zariadení (zvodidiel) na mostných objektoch s úrovňou zachytenia v zmysle súčasne platných noriem a predpisov. 
Požadovaný cieľ sa dosiahne realizáciou výmeny jestvujúcich zvodidiel s nutnými úpravami mostného zvršku (vozovky, rímsy) ich napojením na bezpečnostné zariadenia pred a za mostným objektom, opravou alebo výmenou odvodňovacích zariadení na moste a opravou zábradlia. 
Navrhovaná výmena zvodidiel na mostoch zabezpečí súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť dopravy v zmysle súčasne platných noriem a predpisov. Tým sa dosiahne bezpečnosť premávky z pohľadu účastníkov cestnej premávky a majetku v okolí diaľnice podľa najnovších poznatkov.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania výmeny bezpečnostných záchytných zariadení - zvodidiel v celkovej dĺžke 3.305 km:  

  • Jednostranné mostné zvodidlo - úroveň zachytenia H2 : 1 138 m
  • Jednostranné mostné zvodidlo - úroveň zachytenia H3 : 1 395 m
  • Jednostranné mostné zvodidlo zábradľové - úroveň zachytenia H2 : 772 m

 

Diaľničný úsek D1 prechádzajúci cez Liptovský Mikuláš