Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
28.10.2017 2317015650 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/17267 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 419.05
27.10.2017 2217012137 obnovenie prevádzkovej plomby, OM 4526252800, Čataj, Agátová 143 4500119663 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 15.70
27.10.2017 2217012209 účastnícky popl.: 25.slovenské geodet.dni 9. - 10.11.2017 v Holiday Inn TT (19 zamestnancov) 4500118558 Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK 1 425.00
27.10.2017 3017000625 nájomné za nebytové priestory 11/2017 4500119215 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 838.70
27.10.2017 3017000626 nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady 11/2017 4500119213 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
27.10.2017 3017000627 OBEC POVINA, Povina 155, Povina, 023 33, SK 287.84
27.10.2017 2217012138 účastnícky popl. a cestárske ródeo štartovné - Dni slovenských cestárov 2017, vyúčtovanie 4500117633 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 1 865.92
27.10.2017 2317014865 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2016/20259 Slovenský Vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK 1 825.60
26.10.2017 2317014644 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16351 Ševcová Iveta, Sibírska 6943/9, Prešov, 080 01, SK 1 056.16
26.10.2017 2317014649 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16355 Šoltés Emil, Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK 300.43
26.10.2017 2317014651 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16357 Tajcnárová Klaudia, Zvončín 256, Zvončín, 919 01, SK 4.85
26.10.2017 2317014681 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16379 Žolko Viliam, Švábska 78, Prešov, 080 05, SK 9.69
26.10.2017 2317014690 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16384 Železníková Jana, Mukačevská 4814/10, Prešov, 080 01, SK 74.94
26.10.2017 2217012075 Nájom koncového zariadenia - prvé SATELIT Štandard 10/2017 ZML/393/2010 4500103887 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
26.10.2017 2317014702 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16404 Derfiňáková Mária, Kotrádova 5168/2, Prešov, 080 01, SK 74.94
26.10.2017 2217012113 penalizačná fa k fa 2217006869 4500119650 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 5.97
26.10.2017 2317014775 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16499 Chovan Dušan, Sídl.dukl.hrdinov 3978/11, Prešov, 080 01, SK 1 056.16
26.10.2017 2317014777 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16500 Degro Imrich, Pionierska 423/13, Prešov-Solivar, 080 05, SK 4.26
26.10.2017 5017000430 školenie (12 účastníkov) Školenie Novely daňových zákonov 2018 v Bratislave 8.11.2017 4500118953 Porada.sk, s.r.o., Rustaveliho 19, Bratislava, 831 06, SK 792.00
26.10.2017 3017000624 Trovy odvolacieho konania JUDr. Michal FECIĽAK, advokát, Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 58.87