Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
05.09.2019 2319009548 Nájomná zmluva FO VP/2019/10883 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.28
05.09.2019 2319009549 Nájomná zmluva FO VP/2019/10878 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 29.80
05.09.2019 2319009568 Nájomná zmluva FO VP/2019/10811 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 25.44
05.09.2019 2319009569 Nájomná zmluva FO VP/2019/10799 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 4.62
05.09.2019 2319009597 Nájomná zmluva FO VP/2019/10786 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 20.74
05.09.2019 2319009609 Nájomná zmluva FO VP/2019/10856 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 12.33
05.09.2019 2219010925 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 939.11
04.09.2019 2319009422 Nájomná zmluva FO VP/2019/10842 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.64
04.09.2019 2319009423 Nájomná zmluva FO VP/2019/10833 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 62.34
04.09.2019 2319009424 Nájomná zmluva FO VP/2019/10826 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 13.33
04.09.2019 2319009435 Nájomná zmluva FO VP/2019/10907 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 13.41
04.09.2019 2319009440 Nájomná zmluva FO VP/2019/10901 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 109.64
04.09.2019 2319009500 Nájomná zmluva FO VP/2019/10905 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009501 Nájomná zmluva FO VP/2019/10900 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17.48
04.09.2019 2319009502 Nájomná zmluva FO VP/2019/10886 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.73
04.09.2019 2319009506 Nájomná zmluva FO VP/2019/10870 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.36
04.09.2019 2319009507 Nájomná zmluva FO VP/2019/10821 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 12.85
04.09.2019 2319009508 Nájomná zmluva FO VP/2019/10806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.68
04.09.2019 2319009509 Nájomná zmluva FO VP/2019/10794 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71
04.09.2019 3019000631 správny poplatok za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. 4500156832 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00