Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
26.01.2018 3018000045 úhrada súdneho popl.k sp.zn.25Cb/107/2017 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 116.50
26.01.2018 3018000048 úhrada súdneho popl. sp.zn. 25Cb/234/2017 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
26.01.2018 2218000408 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 308.25
26.01.2018 5018000055 ročná internetová aktualizácia softvéru BTS 4500124624 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 383.66
26.01.2018 2218000413 nápojové lístky a stravné lístky, SSÚR ZV ZML/1039/2010 4500123268 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 9 750.00
26.01.2018 2218000417 nápojové lístky SSÚD Nová Baňa ZML/1039/2010 4500123190 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 94.80
25.01.2018 2218000340 PHM diesel ZM/2011/0402 4500124110 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 1 695.70
25.01.2018 2218000341 PHM Diesel ZM/2011/0402 4500123428 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 303.28
25.01.2018 2218000342 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500124536 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 299.44
25.01.2018 2118000048 Pracovné stroje 4500121222 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 18 850.00
25.01.2018 2218000338 profylaktická prehliadka MG Petra 160 CSA 4500088822 Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK 598.10
25.01.2018 2218000344 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 3.74
25.01.2018 2218000345 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 167.17
25.01.2018 2218000346 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 22.29
24.01.2018 3018000039 nájomne za nebytové priestory 02/2018 4500124249 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 180.65
24.01.2018 2218000304 PHM benzín ZM/2011/0402 4500124471 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 140.57
24.01.2018 2218000305 PHM diesel ZM/2011/0402 4500123254 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 48.36
24.01.2018 2218000328 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500121683 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 1 408.05
24.01.2018 2218000284 likvidácia fekálií 4500123242 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 106.47
24.01.2018 2318000368 Nájmová zmluva na pozemok PO č.818135008-5-2012 so ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 293.76