Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.06.2020 2220005851 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 145.35
09.06.2020 2220005855 Business CityNet 05/2020 4500161978 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 457.90
09.06.2020 2220005878 evo diesel ZM/2011/0402 4500171374 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 76.29
09.06.2020 2220005856 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 345.40
09.06.2020 2220005875 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 139.31
09.06.2020 2220005909 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 404.86
09.06.2020 3020000402 úhrada preddavku na trovy dôkazu 4500171428 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 600.00
08.06.2020 2220005765 Stravné lístky PB ZML/1039/2010 4500171088 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 14 280.00
08.06.2020 2220005766 Stravné lístky BA ZML/1039/2010 4500170722 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 102 000.00
08.06.2020 2220005767 evo diesel ZM/2011/0402 4500170187 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 6 046.36
08.06.2020 2220005769 Nápojové poukážky Beharovce ZML/1039/2010 4500171081 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 69.90
08.06.2020 2220005770 evo diesel ZM/2011/0402 4500171427 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 4 073.96
08.06.2020 2220005772 Stravné lístky TT ZML/1039/2010 4500171004 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 907.80
08.06.2020 2220005773 Stravné lístky Beharovce ZML/1039/2010 4500171008 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 12 219.60
08.06.2020 2220005774 evo diesel ZM/2011/0402 4500171288 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 2 120.12
08.06.2020 2220005776 evo diesel ZM/2011/0402 4500171287 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 6 260.32
08.06.2020 2220005778 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 2 097.91
08.06.2020 2220005779 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 343.70
08.06.2020 2220005775 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 981.17
08.06.2020 2220005735 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 662.76