Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
13.04.2012 2312003729 MPV VP/2012/01787 Béreš Stanislav, Svinná 431, Svinná, 913 24, SK 2 990.70
13.04.2012 2312003730 MPV VP/2012/01788 Bátorová Božena, Ruskovce 58, Ruskovce, 956 54, SK 2 990.70
13.04.2012 2312003731 MPV VP/2012/01791 Masaryk Vladimír, Nadlice 161, Nadlice, 956 32, SK 11 956.76
13.04.2012 2312003732 MPV VP/2012/01796 Filová Mária, Clementisova 1221/30, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 2 989.20
13.04.2012 2312003816 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00762 Bednárová Gabriela, Saratovská 2138/18, Bratislava, 841 02, SK 7 181.29
13.04.2012 2312003829 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00646 Miklašová Eva, Vystrkov 1121/2, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 2 759.46
13.04.2012 2312003936 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/01996 Sokolík Rudolf, Dolné Naštice 149, Dolné Naštice, 957 01, SK 13 303.27
13.04.2012 2312004006 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00741 Igaz Teodor, Dolné Naštice 37, Dolné Naštice, 957 01, SK 2 944.96
13.04.2012 2312004011 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00656 Bátorová Ľudmila, K. Šmidkeho 2654/16, Trenčín, 911 01, SK 4 647.59
13.04.2012 2312002848 mpv VP/2012/00118 Beliančinová Terézia, Brodno 307, Brodno, 010 14, SK 64.68
13.04.2012 2312002857 mpv VP/2012/00127 Garbárová Mária, Brodno 315, Brodno, 010 14, SK 541.05
13.04.2012 2312003744 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/01758 Bizoň Jozef, Jilemnického 1239/62, Sučany, 038 52, SK 5 593.97
13.04.2012 2312003770 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00739 Olejník Albert, Mlynská 18, Čaňa, 044 14, SK 1 941.51
13.04.2012 2312003938 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/00681 Vašíčková Eva, J. Kačku 405/7, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 18 964.81
13.04.2012 2312003976 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/01995 Somorčík Peter, Vysoká 2573/13, Nitra, 949 01, SK 46 155.84
13.04.2012 2112000359 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 198 392.00
13.04.2012 2312002887 mpv VP/2012/00157 Moravec Martin, Brodno 158, Žilina, 010 14, SK 367.40
13.04.2012 2312003727 MPV VP/2012/01784 Bitarovská Anna, Biskupice 71, Biskupice, 957 01, SK 5 404.66
13.04.2012 2312003728 MPV VP/2012/01786 Béreš Bohuslav, Pečeňany 90, Pečeňany, 956 36, SK 2 991.20
12.04.2012 2212002682 FBA prístup ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 34.00