Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
26.01.2012 0141021675 odvoz kontajnera 4500011043 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratisalvská 18, 900 51 Zohor 328.00
26.01.2012 1120058 alternátor Tatra 4500011492 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, 913 21 trenčianska Turná 53.00
26.01.2012 20120070 filter olejový, filter paliva 4500011546 AUTORICAMBI s.r.o., Halalovka 2344/39, 911 08 Trenčín 112.00
26.01.2012 1210023 posypová soľ 4500011665 Nelux, s.r.o., Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava 2 34 596.00
26.01.2012 500120025 náhradné diely 45000114 KOBIT-SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 248.00
26.01.2012 2/2012 monitoring vplyvov staby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov na životné prostredie (biota) ZM/2011/0199 DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava 791.00
26.01.2012 3/2012 monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov na životné prostredie (biota) ZM/2011/0199 DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava 2 374.00
26.01.2012 2/2012 vyhotovenie znaleckého posudku OBJ/2828/2012-Otč. Ing. Martin Svrček, znalec, Kysucké Nové Mesto - Oškerda 110, 023 32 Snežnica 305.00
26.01.2012 31320155 jednorazový poplatok za prolongáciu kontokorentného úveru 63/ZU/2005 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 3 000.00
26.01.2012 2127100692 balík professional.net - dialnicnenalepky.sk WEBGLOBE, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 417.00
26.01.2012 120100036 matieriál na opravy el. zariadní na SSÚD - 1 a D2 4500011867 Commodity s.r.o., Zámocká 1, 901 01 Malacky 325.00
26.01.2012 0142012 odborné prehliadky plynových zariadení, opkované vonkajšie prehliadky 3 ks tlakových nádob, vydanie správ o výsledku 4500011454 Dpt. Miroslav ZIGO, špecializovaná firma pre plynáresntvo energetiku, ekológiu a teplárenstvo, Dudvážska 35, 821 07 Bratislava 504.00
26.01.2012 9491120032 revízie, kontrola a zážaťové skúšky oceľových lán a pásov 4500011652 Gutman Lifting, s.r.o., Bratislavská 13, 949 01 Nitra 241.00
26.01.2012 4590187521 pohonné hmoty 4500011844 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 59.00
26.01.2012 0802 školenie zamestnanca 4500011999 Doprastav a.s., Košická 52, Bratislava 24.00
26.01.2012 F12 302918 výmena dorazov zadných tlmičov na motorovom vozidle 4500011203 PO CAR s.r.o., Petrovianska 1, 080 05 Prešov 51.00
26.01.2012 F12 302879 servis predpísaný výrobcom po ubehnutí 45 000 km 4500011202 PO CAR s.r.o., Petrovianska 1, 080 05 Prešov 119.00
26.01.2012 FV12004 odborné prehliadky, revízie strojov a zariadení, bleskozvodu a areálového osvetlenia 4500011487 RVel, s.r.o., Hlinkova 1740/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 6 915.00
25.01.2012 1110536 programovanie makier vo VBA I. 4500005045 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o., Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava 106.00
25.01.2012 1/2012/W vyhotovenie znaleckého posudku 83488/2011 Ing. Adrián Bukovec, Jána Vojtaššáka 10/15, 010 08 Žilina 287.00