Čadca, Bukov - Svrčinovec

Vybudovanie kysuckej časti diaľnice D3 prinesie pre Čadcu a okolité obce bezpečnejšie dopravné riešenie, navyše sa vytvorí komfortné spojenie medzi Slovenskom a susedným Poľskom a Českom. Motoristi ušetria jazdou po takmer 6 kilometrovom obchvate Čadce 5 minút.

 

logo Európskej únie pre OPII

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 239 112 849,53 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

 

 

Popis stavby

Stavba diaľnice je vedená po úpätí a okrajových častiach svahov. Ich sklon dosahuje miestami aj viac ako 25°. Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená zastavaným územím mesta Čadca, vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca, U Špindli. Ide o územie značne poznačené svahovými deformáciami rôzneho charakteru. Od km 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanky, pokračuje k vyvýšenine Čupeľ a následne stúpa do úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca. Zároveň bude nový úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov - Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky.

 

 

 

dĺžka stavby

5 673 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 12/2016
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2020

Zhotoviteľ: Strabag, s.r.o., PORR s.r.o., Hochtief CZ a.s.
Stavebný dozor: BUNG Slovensko s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY