D1 križovatka Blatné

Stavba predstavuje prestavbu pôvodnej križovatky Blatné na diaľnici D1 v úseku Senec – Voderady, ktorá po dobudovaní zabezpečí komfortné prepojenie všetkých smerov diaľnice a cesty I/61.

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 križovatka Blatné

 

 

Popis stavby

Účelom stavby je vybudovať v mieste križovatky Blatné (km 30,206) novú mimoúrovňovú križovatku, ktorá zabezpečí plnohodnotné dopravné prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D1 vo všetkých smeroch a zrekonštruovať príslušný úsek diaľnice D1 na 6-pruh (km 29,600 – km 31,025). Existujúca križovatka Blatné diaľnice D1 je neúplná, zabezpečujúca iba jednosmerné napojenie v smere Blatné – Bratislava. Počas prestavby križovatky bude most nad diaľnicou D1 zdemolovaný a v novej polohe vybudovaný nový most, navrhnutý tak, aby bolo možné v budúcnosti na diaľnici D1 dobudovať obojstranné kolektory.

 

 

 

dĺžka stavby

1 420 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 04/2016
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2017

Zhotoviteľ: Eurovia SK a.s., Doprastav a.s.
Stavebný dozor: INFRAM SK s.r.o., INFRAM a.s.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY