Svrčinovec - Skalité, 1/2 profil

Vybudovanie stavby diaľnice D3 odľahčí existujúci priechod Svrčinovec do Českej republiky a vytvorí sa tak priame spojenie k hranici s Poľskom. Súčasťou 12 kilometrového úseku, budovaného v mimoriadne náročnom prostredí, sú tunely Svrčinovec a Poľana, či vôbec najvyšší most v strednej Európe – most Valy. Motoristi jazdou po diaľnici D3 ušetria 10 minút.

logo Európskej únie pre OPII

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Výška poskytnutého NFP: 153,91 mil. € (D3 Svrčinovec - Skalité II. fáza)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D3 Svrčinovec - Skalité

 

 

Popis stavby

Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde v budúcnosti pribudne úsek diaľnice D3 z Čadce (Bukov). Zároveň bude nový úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov - Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Za diaľničnou križovatkou trasa vstupuje priamo do kratšieho tunela Svrčinovec. Odtiaľ je nová diaľnica vedená po svahoch údolia rieky Čierňanky, na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, až sa dostane k druhému tunelu Poľana. Po viac ako dvanástich kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci napojí na už existujúci úsek diaľnice D3 Skalité - štátna hranica SK/PL.

 

 

 

dĺžka stavby

12 280 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 10/2013
Zmluvné ukončenie výstavby: 09/2017

Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a.s., Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o., Metrostav SK a.s.
Stavebný dozor: BUNG Slovensko, s.r.o., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Infraprojekt, s.r.o.