Hľadať: doprava

524 výsledkov pre hľadaný výraz

Kariéra

30/03/2023

Náš interný portál zamestnanosti. Nájdite si prácu v jednej z najstabilnejších štátnych spoločností.

Nový povrch vozovky na D2

02/06/2023

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D2  v úseku km 38,480 - 40,550 v pravom jazdnom páse v smere do Bratislavy. Dôvodom je oprava vozovky, práce budú v nepretržitom režime. Obmedzenie sa týka obdobia od 5.6.2023 (pondelok) od 13....

Začína oprava diaľnice D2 medzi hraničným priechodom s ČR a Bratislavou

02/06/2023

NDS postupne opravuje vozovku na diaľnici D2 medzi hraničným priechodom Brodské/Břeclav a Bratislavou. Ide prevažne o opravu vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice. Opravné práce potrvajú v súhrne zhruba do polovice júna, závisiac od poveternostných podmie...

Oprava svahu pri diaľničnom moste na východnej D1

01/06/2023

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1  v úseku mosta cez potok Balka na ľavom moste na ľavom kolektore v križovatke Nová Polhora v km cca 422,070 - 422,120. Dôvodom je oprava vyústenia drenáže cesty a opravy svahov jestvujúceho potoka Ba...

Nové mostné závery na liptovskej D1

01/06/2023

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri odpočívadle Hybe v úseku km cca 295,210 - 295,850 v ľavom jazdnom páse. Dôvodom je výmena mostných záverov na moste Hybe. Obmedzenie sa týka obdobia od 3.6.2023 (sobota) od 7.00 hod. do ...

Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

01/06/2023

Národná diaľničná spoločnosť zaviedla na hlavných ťahoch v Bratislave líniové riadenie dopravy a časom sa ukazuje, aké množstvo výhod prináša inteligentné riadenie dopravy. Plánujeme ho aplikovať aj na ďalšie úseky. Na D4/R7 je inteligentné riadenie už vy...

Geodetické meranie mostov na D1 pri Liptovskom Jáne

25/05/2023

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru časti diaľnice D1 v km 280,00 v úseku medzi križovatkami Liptovský Ján - Liptovský Hrádok. Dôvodom je geodetické meranie na moste Podtureň. Obmedzenie sa týka obdobia 27.5.2023 (sobota) od 08:00 do 20:00 v ľavom j...

Nový povrch vozovky na D2

19/05/2023

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru niektorých úsekov diaľnice D2  v oboch smeroch. Dôvodom je oprava vozovky. Obmedzenie sa týka obdobia v km 55,020 - 54,370 v smere z Bratislavy v rámci I. etapy od 20.5.2023 (sobota) od 7.00 hod. do 21.5.2...

Obnova protikoróznej ochrany zábradlí na popradskej D1

19/05/2023

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku medzi km cca  331,650 - 340,250 v oboch smeroch. Dôvodom je obnova protikoróznej ochrany zábradlí na moste. Obmedzenie sa týka obdobia od 22.5.2023 (pondelok) od 7.00 hod. do 5.8.202...