Hľadať: faktúra

3 výsledkov pre hľadaný výraz

Zmluvná dokumentácia

03/01/2017

Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv.

Dátový predpis

23/01/2017

Definovanie podmienok pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov, dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe.

Faktúry

22/09/2016

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.