Hľadať: obchodná verejná súťaž

4 výsledkov pre hľadaný výraz

Predaj strojov a pozemkov

13/04/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 02.05.2017.

Objekt služieb na odpočívadle Turčianska Štiavnička Ľ

12/04/2017

Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle Turčianska Štiavnička na úseku diaľnice D1 Dubná Skala – Turany v km 224,000 za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a v...

Rýchlonabíjacie stanice

05/04/2017

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výstavby a prevádzky siete rýchlonabíjacích stojanov s elektrickou energiou pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Súťaž preb...

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.