Hľadať: obchodná verejná súťaž

3 výsledkov pre hľadaný výraz

Predaj drevnej hmoty

09/10/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 17.10.2017.

Predaj pozemkov a mechanizmov

18/09/2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 18.10.2017.

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.