Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT
17.04.2024 4500236330 STK,EK BA144PN CONTROLPO, s.r.o. Petrovany - Vysielač 588, 082 53 Petrovany 36713309 91,27
17.04.2024 4500236329 Tmel MasterSeal NP 474 Master Builders Solutions Slovakia spol. s.r.o., Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina 53076281 204,80
17.04.2024 4500236351 Kalibrácia alkohol testera (pravidelná) VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896 45,00
17.04.2024 4500236343 Mimoriadny vývoz a likvidácia odpadovej vody z BIO ČOV a sedimentačnej nádrže na Odpočívadle T. Štiavnička vpravo Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 800 Martin 36672084 500,00
17.04.2024 4500236345 Mimoriadny vývoz a likvidácia odpadovej vody z BIO ČOV a sedimentačnej nádrže na Odpočívadle T. Štiavnička vpravo - na mesiac 05/2024 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 800 Martin 36672084 1,500,00
17.04.2024 4500236323 ND na Hyundai BL466TE A.M.PLUS s.r.o, Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom 36407585 129,54
17.04.2024 4500236311 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA904SL - oprava bŕzd Hrivňák s.r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves 36685879 2,053,17
17.04.2024 4500236327 likvidácia odpadu - zemina Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad 36444618 973,00
17.04.2024 4500236328 likvidácia odpadu - zmiešané obaly, plasty a guma, plast Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad 36444618 943,50
17.04.2024 4500236335 správne poplatky - poplatok za komunálne odpady- obec Mengusovce Obec Mengusovce, Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce 00326402 2,402,40