Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT
29.02.2012 4500013434 mesačný poplatok za meteozariadenie 2/2012 NOWIRE, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35975750 166,00
29.02.2012 4500013443 náhradné diely na dopr.prostriedky FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice 31703640 70,00
29.02.2012 4500013446 strážna služba SBS ALARMEX, s.r.o., Južná trieda 2/B, 040 01 Košice 36722766 2,777,00
29.02.2012 4500013436 údržba zavlaž.zariadenia protihluk.steny na R4 LIFTEX-Veronika Rusnáčková, Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 78,00
29.02.2012 4500013435 mes.poplatok za meteostanicu na R2-ľudvik.dvor 2/2012 NOWIRE, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35975750 66,00
29.02.2012 4500013551 Strážna služba JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o., Podtatranského 10 Liptovský Mikuláš 031 01 31622933 149,00
29.02.2012 4500013553 Potravinársky tovar CBA VEREX a.s., Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš 031 29 31645704 347,00
29.02.2012 4500013496 bezpečnostné tabuľky NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. , Barónka 12 831 06 Bratislava-Rača 35733594 60,00
29.02.2012 4500013306 Dávkovače mydla, hyg. a čist.prostr. Dušan Spuchlák, Malacky, Sasinkova 74,901 01 Malacky 14055864 337,00
29.02.2012 44500013414 preškolenie zváračov podľa STN 050705 Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova č. 17 917 01 Trnava 17055237 140,00