Bezpečne v tuneli

Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. V prípade hroziaceho rizika pomôžu návody a rady pre bezpečné dorazenie do cieľa.

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén a zároveň zmenšuje vzdialenosti.
Kvôli uzavretému priestoru v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať o bezpečnosť.

 

SYMBOLY A ZARIADENIA,
KTORÉ ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT


Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne.

 

prierez_tunela
 

f936cb4be9bb76463fa4daf3465d4f1f1384ee79
1. Premenné dopravné zariadenie
sú svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom pre ktorý platia, symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.

951b1a4db080fe81809e61d147119ebd5b9cfadc
2. Premenná značka
platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel prípadne iné varovné signály v tuneli.

81fc2b8b8575caa82441d9d95d1fca03b6ff4d79
3. Semafor
slúži na zastavenie premávky v tuneli v ojedinelých situáciách.

7d25a52a28fa12147531f30df6a08540181f6b55
4. Núdzový záliv
je miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.

c6b553dd4a2a25a67bc034ede906457eef0fbba1
5. SOS kabína
poskytuje možnosť privolania pomoci a je to miesto, kde nájdete aj ručný hasiaci prístroj.

a464ed7e5d308577a1c4fa8fa4ecb27de5a03e87
6. Výstražný blikač
sa aktivuje automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.

9dabb48bb5bd45881b9668975f1cf8e8ab351023-1
7. Reproduktor
slúžia na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.

ba445434c5400aa3d27fa8aca51804f4e9b00ccd
8. Núdzový východ
slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.

e92a0249fcc3709ec33aa275dd51f822d78f3f63
9. Značenie únikových ciest
ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.