Ochrana osobných údajov

KONTAKT


Kontakt na zodpovednú osobu:

zodpovednaosoba@ndsas.sk

 

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov.pdf (661.38 kB)
Bližšie informácie k uchovávaniu osobných údajov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.pdf (259.28 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa.pdf (447.31 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Hospodarska mobilizácia.pdf (447.93 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Infožiadosti.pdf (448.38 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Mýto.pdf (483.64 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Oznamovanie nekalých praktík.pdf (452.83 kB)
Spracúvanie osobných údajov - PaM.pdf (478.41 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Poverenia a plnomocenstvá.pdf (444.2 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Zvukové záznamy.pdf (451.66 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Elektronická diaľničná známka.pdf (485.82 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Evidencia uchádzačov o zamestnanie.pdf (460.05 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Jednorazovy vstup do priestorov prevádzkovateľa.pdf (444.08 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Magazín NDS.pdf (446.57 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Marketing.pdf (441.39 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Monitorovanie inteligentné dopravné systémy.pdf (444.25 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Nadrozmerná preprava.pdf (453.63 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Newsletter.pdf (442.31 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Projektova dokumentacia.pdf (446.69 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Registratura.pdf (446.01 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Sťažnosti.pdf (446.48 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Súdne, správne konania, mimosúdne dohody, zmiery.pdf (453.62 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Škodové udalosti.pdf (445.29 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Ubytovanie.pdf (442.48 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Účtovné doklady.pdf (446.81 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Údaje z katastra.pdf (446.99 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Váženie vozidiel.pdf (450.17 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Zásah diaľničnej patroly.pdf (442.64 kB)
Spracúvanie osobných údajov - Žiadosti dotknutých osôb GDPR.pdf (447.05 kB)
Spravcúvanie osobných údajov - Zmluvy.pdf (451.69 kB)