Protispoločenská činnosť

Oznámenie o protispoločenskej činnosti prispieva k zúženiu priestoru pre korupciu a zároveň sa zvyšuje efektívnosť nakladania s majetkom štátu.

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O OZNAMOVANÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PROTIPRÁVNYCH KONANÍ

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

FORMULÁR OZNÁMENIA

ETICKÝ KÓDEX