Vibračný valec VIBROMAX – malý pomocník s veľkým potenciálom

Na prvý pohľad má tento malý stroj zanedbateľný význam a nevábny vzhľad. Jeho využitie však narastá v období opráv výtlkov a úprav terénov, kedy zohráva podstatnú úlohu.

Na čo ich potrebujeme?

Vibračné valce sú určené na zhutňovanie zemín štrkov, živičných krytov a drte do strednej veľkosti zrna. Je vhodný predovšetkým ako univerzálny pomocník pri stavbe a oprave ciest, zhutňovaní násypov, ale aj železničných tratí, športových ihrísk a úprave parkov.   

 

Podvozok s ľahkým a veľmi presným riadením

Vibračný valec VIBROMAX je viacúčelový stroj zo segmentu ľahkej hutnej techniky. Jeho hlavnou prednosťou je vysoká efektivita, nízka prevádzková údržba a ekonomickosť. Vibračný valec je vybavený ešte stále výkonným naftovým motorom s mechanickým systémom. Štartovanie sa realizuje pomocou štartovacej kľuky. Medzi jeho dobrými technickými parametrami aj dnes vyniká predovšetkým unikátne riadený podvozok s ľahkým a veľmi presným riadením smeru jazdy. Pohon jazdy aj vibrácií je mechanický. Pohon zabezpečujú dva hladké poháňané valce. Zdrojom vibrácií pre oba valce je jednostupňový budič vibrácií umiestnený na ráme stroja. Stroj je vybavený aj bezpečnostnou brzdou nazývanou mŕtvy muž, ktorá slúži na zastavenie v prípade nereagovania človeka vedúceho stroj. Tento malý stroj je v našich podmienkach využívaný síce len sezónne, ale má stále svoje opodstatnenie predovšetkým aj svojou nízkou hmotnosťou, efektivitou výkonu a ľahkým skladovaním.

 

História výrobcu vibračného valca Stavostroj z Nového Města nad Metují siaha až na prelom 19. a 20. storočia.  Vtedy vznikajú prvé kovoobrábačské dielny a následne v roku 1946 opúšťali brány závodu prvé autožeriavy, rýchlovýťahy a dopravníky pre stavebné účely. V roku 1952 sa výroba rozšírila aj o ťažkú hutnú techniku. V 90. rokoch prešiel závod reštrukturalizáciou a v roku 2005 vstúpila do tejto firmy švajčiarska skupina Ammann. Dnes je firma celosvetovým lídrom na trhu.