Výkony údržby

Kľúčové činnosti realizované pri údržbe diaľnic a rýchlostných ciest vlastnými kapacitami spoločnosti

PREHĽAD ČINNOSTI


za časové obdobie