Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT
23.05.5024 4500238089 ND, drobný spojovací materiál Bartolomej Derner, Francisciho 27, 080 01 Prešov 40406199 65,07
18.06.2024 4500239325 Servisná prehliadka po 2000km s následnou výmenou kĺbu ťaž. zariadenia na zabez. vozíku BL926YN v správe SSUD2 Bratislava ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 207,00
18.06.2024 4500239368 Havarijná súprava chemická Firesystém, s.r.o., Nižná Korňa 501 44543697 715,00
18.06.2024 4500239367 Vyčistenie vodného toku pod mostným objektom MO R1-192 v správe SSÚR Zvolen z dôvodu nánosu z nášho svahu do vodného toku Stormex s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica 44341911 3,890,00
18.06.2024 4500239349 Servisná prehliadka, výmena spojky, oprava výfukového potrubia, oprava brzdového systému, výmena hydraulického oleja na vozidle MB ATEGO STABO s.r.o., Dunajská 1, 811 08 Bratislava 31620582 2,185,51
18.06.2024 4500239336 Hydraulický olej OH-HM 46 MANNOL HD10 SKUBA Slovakia s.r.o., Rožňavská 2, 821 01 Bratislava 46263594 582,40
18.06.2024 4500239339 Lanko plynové HYDREX Bratislava s.r.o., Haydnová 19, 811 02 Bratislava 53111877 341,50
18.06.2024 4500239330 Školenie zamestnancov SSÚD Martin- obsluha motorových vozíkov, nakladača Miroslav Horňák - Školiace stredisko, Pod javorom 67/29, 038 04 Bystrička 34701834 1,610,00
18.06.2024 4500239393 PHM - nafta MOL Austria Handels GmbH, Walcherstrasse11, Wien 14187208 266,29
18.06.2024 4500239398 Náhradné diely - cievky Temax, spol.s.r.o., 9 líp 366, 913 21, Trenčianska Turná 36313696 390,25