22 august Tichomír
  •  
Napíš nám
novinky na webe
Mapa diaľničnej siete Mapa zobrazujúca celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa stavu,...
Ľavostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Pravostranné odpočívadlo Beckov Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
Ľavostranné odpočívadlo Predmier Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž o...
ÚSEK RÝCHLOSTNEJ CESTY Zvolen, východ - Pstruša Ťah:R2 Lokalizácia:Banskobystrický kraj
mediacentrum
22 august 2014
Zaznamenali sme Plynulejšie bratislavskou D1 22.08.2014 sa konala tlačová konferencia za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy,..
21 august 2014
Obmedzenie Bezpečnejšia vozovka rýchlostnej cesty R1 pri Žiari nad Hronom Počas najbližšieho víkendu prebehne oprava takmer 400 metrového úseku.
15 august 2014
Obmedzenie Križovatka Mlynárce v Nitre dostane kvalitný povrch Realizácia opravy zvýši komfort a bezpečnosť motoristov.
15 august 2014
Obmedzenie Oprava vozovky v Košiciach NDS opraví vozovku od križovatky VSS po križovatku Optima smerom na Rožňavu.
14 august 2014
Obmedzenie Nový povrch vozovky na bratislavskej D1 NDS opraví vozovku mosta diaľnice D1 nad Bajkalskou ulicou v Bratislave.